of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Beton Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BET-106
Hazır Beton Bilgisi
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
2-Metin Davraz
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilere, yapı mimarisi ve detay çizimi ile ilgili temel bilgi ve yöntemler öğretilerek yeterlilikler kazandırılacaktır.
Dersin Hedefleri
Öğrenci hazır beton üretim yöntemlerini, taşınmasını, dökümünü, kürlenmesini ve standartlarını öğrenir
Öğrenci hazır beton santralleri, taşıma ve pompalama ekipmanları hakkında detaylı bilgi sahibi olur
Öğrenci taze ve sertleşmiş beton standardları hakkında bilgi sahibi olur
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Hazır beton, hazır beton santralleri, hazır beton standartları, üretim yöntemleri, döküm yöntemleri, kürleme yöntemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olması.
2. Hazır betonun üretilmesi, taşınması, dökümü , kürlenmesi, taze ve sertleşmiş beton deneyleri için numune alınması dahil olma üzere, beton santralinden şantiyede beton dökümü dahil tüm süreci yönetebilecek bilgi düzeyinde olması.
3. Taze ve sertleşmiş beton standartları hakkında bigi sahibi olur
Dersin İçeriği
Hazır beton üretim yöntemleri, hazır beton santral tipleri, hazır beton taşıma ve pompalama ekipmanları, hazır betonun taşınması-pompalanması-dökümü ve kürlenmesi, hazırbeton standartları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
7
10
70
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
128
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Beton teknolojisi ders notu (Doç. Dr. Metin Davraz, yayınlanmamış), standartlar
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
(Agrega, beton, çimento, katkı maddeleri vd.) Üretimde kullanılan malzemeleri ve ekipmanları tanır
5
2
Malzeme özelliklerini bilir
5