of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Beton Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BET-112
Beton Karışım Tasarımı
2.0
0.0
1.0
2.5
5.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
2-Metin Davraz
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencinin beton karışım hesaplarını yapabilmesini sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Öğrenci beton karışım bileşenlerini TS EN 802-2009 standardına göre yapabilir. Tset karışımını hazırlayabilir ve gerekli düzeltmeleri yapabilir. Öğrenci düzeltmeler için gerekli taze beton testlerini yapabilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Karışıma giren malzeme özelliklerinin önemini bilir,
2. Graf, Feret, Bolomey ve Abrams formüllerine göre mukavemet hesapları yapar
3. TS 802-2009 standardına göre karışım hesap esaslarını bilir
4. Nem, karışım suyu ve agrega miktarı düzeltme hesaplarını yapar,
5. Çökme testi, birim hacim kütle ve verim değerlerine göre gerekli düzeltmeleri yapar.
6. TS EN 802-2009 standardına göre karışım hesap esaslarını bilir
Dersin İçeriği
TS 802-2009 standardına göre beton karışım hesabı, karışım tasarımında düzeltilme yöntemleri, deney karışımı hazırlanması, mukavemet formülleri ve uygulamaları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
7
10
70
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
3
3
9
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
151
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Beton Teknolojisi Ders notu (Doç. Dr. Metin DAVRAZ, yayınlanmamış), TS 802-2009 Türk standardı.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
(Agrega, beton, çimento, katkı maddeleri vd.) Üretimde kullanılan malzemeleri ve ekipmanları tanır
4
2
Malzeme özelliklerini bilir
4