of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Beton Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BET-206
İstatiksel Proses Kontrol
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Ahmet Pehlivan
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, proses iyileştirmesinin önemini, prosesin izleme, ölçülme ve analiz edilme yöntemlerini öğretmektir.
Dersin Hedefleri
Öğrenci proses iyileştirmenin önemini, ayrıca proses izleme, ölçme ve analiz etme yöntemlerini bilir
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Kalite, kalite güvence, toplam kalite yönetimi kavramlarını bilir,
2. Kaliteyi etkileyen faktörleri öğrenir, proses ve kontrolü kavrar,
3. istatiksel proses kontrolün kalite kontroldeki önemini kavrar,
4. Muayene ve kalite kontrolün önemini kavrar, nicel ve nitel değişkenleri öğrenir, standartlarda geçen, spesifikasyonlar ve toleransların anlamlarını bilir,
5. Kontrol sınırları ve sıfır hata konularını öğrenir örneklemeler yapar
6. Üretim, kontrol ve bakım aktiviteleri sırasında uygun istatiksel analiz yöntemlerin kullanımları hakkında bilgi edinir,
7. Proseslere hakim olma, olası proses ve urun hatalarını önleme veya yok etme yöntemleri öğrenir.
8.Bakım maliyetlerini en aza indirme, verimliliği arttırarak dengeyi sağlama konularını kavrar.
Dersin İçeriği
Kalite, kalite güvence, toplam kalite yönetimi, kaliteyi etkileyen faktörler, proses, kontrol tanımları
İstatistik, istatistiksel proses kontrol, istatiksel proses kontrolün kalite kontroldeki önemi,
muayene ve kalite kontrol, nicel ve nitel değişkenler, standartlar, spesifikasyonlar ve toleranslar, üretim, kontrol ve bakım aktiviteleri sırasında uygun istatiksel analiz yöntemler, proseslere hakim olma, olası proses ve urun hatalarını önleme veya yok etme yöntemleri, bakım maliyetlerini en aza indirme, verimliliği arttırarak dengeyi sağlama yöntemleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
96
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
İşletmelerde İstatiksel Proses Kontrol (Prof. Dr. Besim Akın)
Diğer Kaynaklar
Excel Uygulamalı Kalite Kontrol (Yrd. Doç. Dr. Hüdaverdi Bircan vd.)
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
(Agrega, beton, çimento, katkı maddeleri vd.) Üretimde kullanılan malzemeleri ve ekipmanları tanır
2
2
Malzeme özelliklerini bilir
3