of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Beton Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BET-210
Tesis Organizasyonu
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Ahmet Pehlivan
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrenciye özel beton türlerini tanıtmak ve tasarımları hakkında bilgi vermek
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Kırma eleme tesisleri ve hazır beton tesislerinin optimal kuruluş yerlerini belirlemede göz önünde tutulacak faktörler ile üretim faaliyetleri için gerekli olan araç, gereç, makine, tesisat ve ekipmanların organizasyonu hakkında bilgiler edinir. Ayrıca gerekli finans, işgücü ve kaynaklar belirlenmesi, kurulan işletmenin yönetim organizasyonun yapılması konularını da öğrenir.
Dersin İçeriği
1 Yatırım kararı ve projelerin değerlendirilmesi
2 Kuruluş yeri ve kapasite seçimi
3 Üretim ekipmanı, makine ve araç seçimi
4 Hammadde temini ve ihtiyacı
5 İşgücü kaynakları ve ihtiyacı
6 Sabit yatırım tutarının belirlenmesi
7 İşletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi
8 İşletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi
9 Bakım, onarım ve amortisman giderleri
10 Finansman kaynaklarının belirlenmesi
11 Birim Maliyetin belirlenmesi ve karlılık
12 Yatırımın geri dönüş süresi
13 Yönetim ve iş organizasyonu
14 Yönetim ve iş organizasyonu
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
100
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders notu (Doç. Dr. Metin DAVRAZ, yayınlanmamış), yürürlükte olan standartlar ve slaytlar.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
(Agrega, beton, çimento, katkı maddeleri vd.) Üretimde kullanılan malzemeleri ve ekipmanları tanır
 
2
Malzeme özelliklerini bilir