of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Beton Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BET-214
Çevre Koruma Yöntemleri
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Ahmet Pehlivan
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilere, çevre kirliliği ve nedenleri, su, hava ve gürültü kirliliği, katı atıklar; değerlendirme ve bertaraf yöntemleri, Türkiye çevre mevzuatı ve Avrupa Birliği Çevre Mevzuatına uyum konularının akatarılması.
Dersin Hedefleri
1- Çevre kirliliği, kaynakları ve önlenmesi konularında bilgi sahibi olur,
2- Su, hava ve gürültü kaynakları ve önlenme yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur,
3- Çevre kirliliği ile ilgili konularda yasal mevzuatlar hakkında genel bilgiye sahip olur.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Çevre kirliliği, kaynakları ve önlenmesi konularında bilgi sahibi olur,
2- Su, hava ve gürültü kaynakları ve önlenme yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur,
3- Çevre kirliliği ile ilgili konularda yasal mevzuatlar hakkında genel bilgiye sahip olur.
Dersin İçeriği
1 Çevresel kirlenme, kaynakları ve çeşitleri
2 Su kirliliği ve su ortamlarının kirlenmesi
3 Sularda kirleticiler ve sınıflandırılması
4 Atık sular
5 Toprak kirliliği önlenmesi ve kontrolü
6 Evsel katı atıklar ve kontrolü
7 Endüstriyel katı atıklar ve kontrolü
8 Tehlikeli katı atıklar ve kontrolü
9 Hava kalitesinin tayini
10 Hava kirlenmesini önleme yöntemleri ve emisyon ölçümü
11 Gürültü kirliliği ve çeşitleri
12 Gürültü kirliliğinin belirlenmesi ve önlenmesi
13 Türkiye çevre mevzuatı
14 Avrupa Birliği çevre mevzuatına uyum
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
100
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders kitabı, yardımcı ders kitapları ve diğer kaynaklar
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
(Agrega, beton, çimento, katkı maddeleri vd.) Üretimde kullanılan malzemeleri ve ekipmanları tanır
 
2
Malzeme özelliklerini bilir