of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Beton Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BET-215
Maliyet Analizi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrenciye tahribatsız deney yöntemlerini ve cihazların kullanımını öğretmek, sonuçları yorumlayabilmesini sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
1. Ultasonik hız cihazını kullanır,
2. Beton test çekicini kullanır,
3. Sonuçları hesaplar, yorumlar ve ilişkilendirir
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Ultasonik hız cihazını kullanır,
2. Beton test çekicini kullanır,
3. Sonuçları hesaplar, yorumlar ve ilişkilendirir
Dersin İçeriği
1 Beton santral tiplerinin incelenmesi
2 Transmikser ve pompa ekipmanları
3 Beton santrali üretim kapasitesi ve kapasiteyi etkileyen faktörler
4 Hammadde ve sarf malzemeleri birim maliyetleri
5 Enerji ve personel birim maliyetleri
6 Bakım onarım ve amortisman birim maliyetleri
7 Kira, taşeron, nakliye maliyetleri ve beklenmeyen giderler
8 Beton maliyetlerinin faktörlere göre dağılımı istatiksel olarak analizi
9 Birim maliyetin üretim miktarına bağlı değişimi
10 Beton birim maliyetinin çıkarılması
11 Beton sınıfına göre satış fiyatının belirlenmesi
12 Eksel programı yardımıyla uygulama analizleri
13 Eksel programı yardımıyla uygulama analizleri
14 Eksel programı yardımıyla uygulama analizleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
100
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders notu (Doç. Dr. Metin DAVRAZ, yayınlanmamış).
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
(Agrega, beton, çimento, katkı maddeleri vd.) Üretimde kullanılan malzemeleri ve ekipmanları tanır
 
2
Malzeme özelliklerini bilir