of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Beton Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BET-217
İş Güvenliği
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilere, iş güvenliğinin önemi, işyerinde üretim alanında iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından alınacak tedbirler, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı hakkında iş yerinde alınacak önlemler hakkında bilgi ve beceri kazandırılacaktır.
Dersin Hedefleri
1- İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatındaki kriterler ön planda tutularak işletmelerde maksimum hizmet ve üretim sürecinin planlanması ve sağlanması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatındaki kriterler ön planda tutularak işletmelerde maksimum hizmet ve üretim sürecinin planlanması ve sağlanması.
Dersin İçeriği
1 İş ve işyeri güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları genel bilgi
2 İş güvenliğinin sosyal boyutu
3 İş güvenliği mevzuatı ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü
4 İş güvenliği mevzuatı ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü
5 İş sağlığı ve güvenliği kurulları, iş müfettişleri
6 İş kazaları, meydana getiren faktörler ve alınacak önlemler
7 İş yerinde meslek hastalıklarının tanımı ve oluşturan faktörler
8 Meslek Hastalıklarına karşı alınacak önlemler
9 Üretim sahalarında iş güvenliği
10 Üretim sahalarında kullanılan cihazlar için genel güvenlik önlemleri
11 İş yerinde gürültü haritasının düzenlenmesi
12 İş ortamında gazlar tozlar ve etkileri
13 Patlayıcı maddelerin taşınması, depolanması ve kullanılması hakkında iş güvenliği tedbirleri
14 İlk yardım kurtarma teknikleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders kitabı, yardımcı ders kitapları ve diğer kaynaklar
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
(Agrega, beton, çimento, katkı maddeleri vd.) Üretimde kullanılan malzemeleri ve ekipmanları tanır
 
2
Malzeme özelliklerini bilir