of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Beton Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BET-218
Bilgisayarla Yapı Detay Çizimi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Orhan Serçe
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilere, bilgisayar destekli çizim programları hakkında genel bilgiler verilerek, çizim komutlarının öğretilmesi ve öğrendikleri çizim komutları ile yapı mimarisi ile ilgili çizimler yapması hakkında yeterlilik kazandırılması.
Dersin Hedefleri
1-Bilgisayar destekli çizim paket programlarını kullanabilir,
2-Bilgisayar destekli paket programlarında yapı mimarisi çizimlerini uygulayabilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Bilgisayar destekli çizim paket programlarını kullanabilir,
2-Bilgisayar destekli paket programlarında yapı mimarisi çizimlerini uygulayabilir.
Dersin İçeriği
1 Koordinat sistemleri ve CAD menüleri
2 Çizim dosyalarını açma ve kaydetme
Temel geometrik çizimler
3 İki boyutlu çizim komutları ve ikonları
4 Format (biçimlendirme) komutları
Tools komutları
5 Draw (çizim) komutları
Modify (düzenleme) komutları
6 UCS koordinat sistemi menüsü
Dimension (ölçülendirme) menüsü
7 İzometrik çizim ve görünüş yönleri
8 Bilgisayar destekli vaziyet planı çizimi
9 Bilgisayar destekli kat planı çizimi ve görünüş çizimleri
10 Bilgisayar destekli kat planı çizimi ve görünüş çizimleri
11 Bilgisayar destekli kesit çizimleri
12 Bilgisayar destekli kesit çizimleri
13 Bilgisayar destekli sistem detayı çizimi
14 Bilgisayar destekli sistem detayı çizimi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
100
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders kitabı, yardımcı ders kitapları ve diğer kaynaklar
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
(Agrega, beton, çimento, katkı maddeleri vd.) Üretimde kullanılan malzemeleri ve ekipmanları tanır
 
2
Malzeme özelliklerini bilir