of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Beton Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BET-220
Beton Durabilitesi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Metin Davraz
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrenciye beton durabilitesi, servis ömrü ve sürdürülebilirlik kavramlarını tanıtmak, beton çevresel etki sınıflarını öğretmek, durabilite etkilerini ve alınabilecek önlemleri öğretmek, durabilite etkilerinin belirlenmesine yönelik deneyleri tanıtmaktır.
Dersin Hedefleri
Betonda durabilite, servis ömrü, sürdürülebilirlik kavramlarını tanımlar.
Beton ve çimentolu kompozit malzemelerde kimyasal reaksiyonlar ve fiziksel etkiler sonucunda gelişen çiçeklenme, sülfat hücumu, karbonatlaşma, alkali silika reaksiyonu, çelik donatı korozyonu, donma çözülme gibi durabilite etkileri açıklar.
Durabilite etkilerinin tespitine yönelik deney ve analiz yöntemleri tanır.
Bu etkilerin beton dayanımına, durabilitesine ve dolayısıyla servis ömrüne etkilerini tartışır.
Beton dayanıklılığının öngörülen servis ömrü süresince sürdürülebilmesi için alınabilecek önlemler ve yerine getirilmesi gereken hususları açıklar.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Betonda durabilite, servis ömrü, sürdürülebilirlik kavramlarını tanımlar.
Beton ve çimentolu kompozit malzemelerde kimyasal reaksiyonlar ve fiziksel etkiler sonucunda gelişen çiçeklenme, sülfat hücumu, karbonatlaşma, alkali silika reaksiyonu, çelik donatı korozyonu, donma çözülme gibi durabilite etkileri açıklar.
Durabilite etkilerinin tespitine yönelik deney ve analiz yöntemleri tanır.
Bu etkilerin beton dayanımına, durabilitesine ve dolayısıyla servis ömrüne etkilerini tartışır.
Beton dayanıklılığının öngörülen servis ömrü süresince sürdürülebilmesi için alınabilecek önlemler ve yerine getirilmesi gereken hususları açıklar.
Dersin İçeriği
Betonda durabilite, servis ömrü ve sürdürülebilirlik
Çevresel etki sınıfları
Çevresel etki sınıfları
Fiziksel etkilerden kaynaklanan hasarlar
Fiziksel etkilerden kaynaklanan hasarlar
Fiziksel etkilerden kaynaklanan hasarlar
Fiziksel etkilere karşı alınacak önlemler
Kimyasal etkilerden kaynaklanan hasarlar
Kimyasal etkilerden kaynaklanan hasarlar
Kimyasal etkilerden kaynaklanan hasarlar
Kimyasal etkilere karşı alınacak önlemler
Durabilite etkilerinin belirlenmesine yönelik deneyler
Durabilite etkilerinin belirlenmesine yönelik deneyler
Durabilite etkilerinin belirlenmesine yönelik deneyler
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
100
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders notu (Doç. Dr. Metin DAVRAZ), yürürlükte olan standartlar ve slaytlar.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
(Agrega, beton, çimento, katkı maddeleri vd.) Üretimde kullanılan malzemeleri ve ekipmanları tanır
 
2
Malzeme özelliklerini bilir