of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Beton Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BET-223
Bilgisayar Destekli Yapı Tasarımı
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Nuri IŞILDAR
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Cad sistemi yardımı ile basit bir yapının plan, kesit ve görünüş çizimlerini uygulayabilme
Dersin Hedefleri
Bilgisayar destekli çizim (CAD) programlarını kullanarak 2 boyutlu çizim ve tasarım yapmayı öğrenmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Basit bir yapının kat planlarını çizer
Aynı yapının kesit ve görünüşlerini çizer
Çalışılan çizim üzerinde ölçülendirme ve metin yazma komutlarını uygular
Niteleyici etiketlerin oluşturulması için ATTRIBUTES komutlarını uygular
Cad sistemi ile merdiven, temel, çatı vb. mimari detay çizimlerini yapar
Cad sistemi ile kalıp planları, kolon aplikasyon planı, kiriş detayları vb. çizimleri yapar
PLOT komutu ile çizim dosyasında yapılacak ayarları ve belirlenen çizdirme aracına gönderme işlemini yapar
Dersin İçeriği
1 Cad sistemi ile basit bir yapının mimari projesi hazırlanması
2 Cad sistemi ile mimari detay çizimleri
3 Cad sistemi ile betonarme elemanlarının detay çizimleri
4 Cad ile hazırlanan projelerin çizdirilmesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
106
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders kitabı, yardımcı ders kitapları ve diğer kaynaklar
Diğer Kaynaklar
Autocad 2009 Murat CAN 2009
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
(Agrega, beton, çimento, katkı maddeleri vd.) Üretimde kullanılan malzemeleri ve ekipmanları tanır
1
2
Malzeme özelliklerini bilir
2