of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Beton Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BET-227
Kalite Güvence ve Standartlar
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
12-Mehmet ÇABUK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilere, iş hayatında kalite güvencesi ve standartlar ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin Hedefleri
1- Kalite yönetim sisteminin altyapısını oluşturabilir,
2-Kalite standartlarını uygulayabilir,
3-Kalite ve standartların temel kavramlarını anlayabilir,
4-Mesleki standartlar hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Kalite yönetim sisteminin altyapısını oluşturabilir,
2-Kalite standartlarını uygulayabilir,
3-Kalite ve standartların temel kavramlarını anlayabilir,
4-Mesleki standartlar hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
Standardizasyonun gelişim süreci, tanımı ve standartların amacı
Standardizasyonun faydaları, Türkiye’deki standartlar ve standart çalışmaları
Türk Standartları Enstitüsü ve görevleri, Uluslar arası standardizasyon kuruluşları
Kalitenin tanımı, kalite kavramları ve yaklaşımları
Kalite ve verimlilik arasındaki ilişki
Kalite maliyetleri ve riskleri
Kalite güvence sisteminin yaraları
Kalite kontrol kavramı, toplam kalite yönetimi, kalite yönetim ilkeleri
TS-EN-ISO 9000 standartları
TS-EN-ISO 9001 standartları
TS-EN-ISO 9004 standartları
ISO 19011 standartları
Beton teknolojisi ve bileşenlerle ilgili Türk Standartları
Beton teknolojisi ve bileşenlerle ilgili Türk Standartları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
100
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders kitabı, yardımcı ders kitapları ve diğer kaynaklar
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
(Agrega, beton, çimento, katkı maddeleri vd.) Üretimde kullanılan malzemeleri ve ekipmanları tanır
 
2
Malzeme özelliklerini bilir