of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
LOJ-103
Genel Ekonomi
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Hatike KOÇAR UZAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrenciye iktisadi analizin temel kavram ve analiz aletlerini vermektir. Genel olarak öğrencinin gerçek dünya sorunları üzerine “iktisadi” bir biçimde düşünebilmeleri hedeflenmektedir. Temel odak, iktisadın kavramsal temellerini incelemektir. Bu derste esas olarak mikro ve makro iktisat incelenmektedir.
Dersin Hedefleri
Mikro ve Makroiktisadın temel kavramları ile piyasaların işleyişini öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Mikro ve makroiktisatın amacını, terminolojisini ve mantığını tanır
2. Mikro ve makro iktisadi analizler yapabilmenin temel bilgileri olan:Piyasa ,Firma, Kâr Makzimizasyonu,Tüketici Davranışları, Üretim Fonksiyonu ,Üretim Faktörleri ,Piyasalar ,milli gelir,para,enflasyon,işsizlik ve dış ticaret konularında temel bilgileri edinir.
3. Mikroekonomik ve makroekonomik analiz yapabilecek alt yapıya sahip olur
Dersin İçeriği
• İktisadın Kapsam ve Yöntemi, Kıtlık ve Seçim
• Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
• Fiyat Sistemi, Talep ve Arz, Esneklik
• Piyasa Dengesinin Kurulması ve Dengeden Uzaklaşmalar
• Üretim Süreci ve Kâr Maksimizasyonu
• Piyasalar
• Milli gelirle ilgili kavramlar
• Para ve para politikası
• Enflasyon ve enflasyonla mücadele.
• İstihdam ve işsizlik türleri
• Durgunluk ve İşsizlikle mücadele: para ve maliye ve sosyal politikalar
• Dış Ticaret Teorisi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
20
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
50
50
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
183
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Prof. Dr. Metin Berber- Prof.Dr. Ersan Bocutoğlu, Genel Ekeonomi
Prof. Dr. Tümay Ertek, Temel Ekonomi
Diğer Kaynaklar
Prof. Dr. Metin Berber- Prof.Dr. Ersan Bocutoğlu, Genel Ekeonomi
Prof. Dr. Tümay Ertek, Temel Ekonomi
Materyal
Dokümanlar
Prof. Dr. Metin Berber- Prof.Dr. Ersan Bocutoğlu, Genel Ekeonomi
Prof. Dr. Tümay Ertek, Temel Ekonomi
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi
0
2
Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
0