of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
LOJ-211
Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Bayram BAYRAKCI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Küreselleşme Bağlamında Uluslararası Ticari Örgütlenmelerin Önemi ve Türkiye Ekonomisisin Dünya Konjüktüründeki Ekonomik Rekabit Gücünün Arttırılması alakalı öğrencilere vizyon Kazandırmak
Dersin Hedefleri
Türkiye Ekonomisisin Dünya Konjüktüründeki Ekonomik Rekabit Gücünün Arttırılması alakalı öğrencilere vizyon Kazandırmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Avrupa Birliği Tarihi
Türkiye- AB Siyasi ve Ekonomik İlikileri
Türkiye Ekonomisinde İhracatın Avrupa Birliği Ülkelerindeki Önemi
Dersin İçeriği
Avrupa Tarihi, I. II. Dünya Savaşı Sonrasında yeniden şekillenen Ekonomik dengeler, 1980 sonrası ihracata yönelik kalkınma modeli izleyen Türkiye Ekonomisinin Avrupa Birliği ile Entegrasyonu, AB Ekonomisinin Dünya Ticaret hacmindeki yeri ve Önemi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
0
Ödevler
14
1
14
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
14
1
14
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
1
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
114
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-İktisat Tarihine Giriş
-Avrupa Yüzyıl Savaşları ve Mezhep Savaşları
-Coğrafi Keşifler
-Sanayı Devrimi
-I. VE ıı. Dünya Savaşı
-Büyük Avrupa İdeali ve Schuman Doktirini
-1963 Ankara Antlaşması, 1987 Tam Üyelik Başvurusu,1995 Gümrük Birliği Sözleşmesi,2004 Müzakerelerin Başlaması
-Türk İşletmeleri ve Sanayi Kuruluşlarının AB Ülkeleri ile Ticari İlişkileri
-Türk Tarım Sektörü ve Sektörün Avrupa Birliği Ekonomisindeki Yeri

Diğer Kaynaklar
Türk Dünyasında Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye AB İlişkileri Akçağ Yayınları Emin ÇARIKCI
Materyal
Dokümanlar
-Avrupa Birliği Bakanlığı Sitesinde yayınlanan Bildiriler
-Tüsiad Bültenleri İstatistikleri , İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası İstatistikleri , T.C. Gümrük ve Tekel Bakanlığı ,T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Ekonomi Bakanlığı Yıllık Faaliyet Raporları
-Süreli Yayınlar,( Gazete ve Dergi Makaleleri )
Ödevler
-Proje Ödevleri
Sınavlar
-Ara Sınav
-Final
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Dış Ticaret alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek
2
2
Dış ticaret alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek
2