of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Lojistik İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
LOJ-211
Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Bayram BAYRAKCI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Avrupa Birliği'nin tarihsel süreç içinde geçirdiği evreler, kurumları ve diğer Avrupa birliği üyesi olmayan ülkelerle ilişkilerini ortaya koymak. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini incelemek ve son yıllarda ulaştığı noktayı ortaya koymak dersin en temel amacıdır.
Dersin Hedefleri
Avrupa Birliği'nin tarihsel gelişimini öğrenmek
Avrupa Birliği kurumlarını tanımak
Birlik içi ve Birlik dışı ülkelerle olan ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmak
Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini öğrenmek
Türkiye'nin Birliğe uyum çalışmalarını öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Avrupa Birliği'nin tarihsel gelişimini öğrenmek
Avrupa Birliği kurumlarını tanımak
Birlik içi ve Birlik dışı ülkelerle olan ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmak
Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini öğrenmek
Türkiye'nin Birliğe uyum çalışmalarını öğrenmek
Dersin İçeriği
AB Tarihçesi, AB-Türkiye ilişkileri, AB?nin Politikaları, Türkiye?nin Mevcut Ekonomik Yapısının Analizi, AB-Türkiye İlişkileri Son Gelişmeler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
2
20
Ödev
0
0
Ödevler
5
1
5
Devam
0
0
Sunum
5
1
5
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
93
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
2
2
 
2