of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Lojistik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
LOJ-214
E-Ticaret
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
E-ticaret dersinin amacı, elektronik ticaret kavramı ve sürecinin tüm ayrıntısıyla incelenmesidir.
Dersin Hedefleri
Hızla kullanımı artan internet teknolojisinin kavranması
Yeni ekonomi sürecinin bilişim teknolojileriyle birlikte gelişiminin öğrenilmesi
E-ticaretin içerisinde kullanılan araçların öğrenilmesi
İşletmelerin birbirileri arasında elektronik ticaretle ilgili bilgi alışverişinin öğrenilmesi
Kişiler ve işletmeleri içerisine alan e-ticaret sürecinin paydaşlar açısından tanımlanması
Ödeme sistemleri ve güvenlik bağlantıları hakkında bilgi verilmesi
Elektronik ticaret sözleşmesinin hazırlanması ve uygulanması becerisinin kazandırılması,
E-ticaret yapabilmek için avantajların ve maliyetlerin ortaya konulması
Bir elektronik ticaret sitesi hazırlamak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Hızla kullanımı artan internet teknolojisini kavramak
Yeni ekonomi sürecinin bilişim teknolojileriyle birlikte gelişiminin öğrenmek
E-ticaretin içerisinde kullanılan araçların öğrenmek
İşletmelerin birbirileri arasında elektronik ticaretle ilgili bilgi alışverişinin öğrenmek
Kişiler ve işletmeleri içerisine alan e-ticaret sürecinin paydaşlar açısından tanımlamak
Ödeme sistemleri ve güvenlik bağlantıları hakkında bilgi vermek
Elektronik ticaret sözleşmesinin hazırlanması ve uygulanması becerisinin kazanmak
E-ticaret yapabilmek için avantajların ve maliyetlerin ortaya koymak
Bir elektronik ticaret sitesi hazırlamak
Dersin İçeriği
Bilgisayar ve internet teknolojisinin gelişimi, yeni ekonomi modelinin ortaya çıkışı ve bu modelin etkilerinin ve beraberinde getirdiği sürecin incelenmesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
40
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
125
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1.Erdağ, Nevzat, Batuman, Emel, Elektronik Ticaret El Kitabı, Arıkan Basım Yayım, 2006,İstanbul
Diğer Kaynaklar
2.Canpolat, Önder, E-Ticaret ve Türkiye’deki Gelişmeler, Ankara, 2001.
3.Akyazı, Selma, Özbay, Sabahat, Elektronik Ticaret, Detay Yayıncılık,2004.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek
 
2
Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek