of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Lojistik İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
LOJ-228
Küreselleşme
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Bayram BAYRAKCI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İleride kariyer geliştirecek olan öğrencilere yönelik olarak gerekli temel pazarlama kavramlarının ve mikro ekonomik kuramların benimsetilmesi ve uygulanabilirliğinin sağlanması düşünülmüştür. Bu dersin amacı küresel pazarlama alanında başarılı bir kariyer için öğrencilere gerekli bilgi gereksinimlerini sağlamaya yöneliktir. Dönem sonunda öğrenciler uluslar arası bağlamda işletmelerin pazarlama yeteneklerini analiz ederek çözümleyebileceklerdir. Ders genel olarak dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm çağdaş ekonomilerdeki pazarlamanın rolünü incelemeye yöneliktir. Daha sonra pazarlamanın sosyal, kültürel, ekonomik ve politik makro çevresi analiz edilerek yorumlanacaktır. Üçüncü bölümde küresel pazarlama planlaması, ürün, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma çerçevesinde ele alınacaktır. Son olarak özel hizmetler ve endüstriyel pazarlama konuları rekabetçi üstünlük bakış açısıyla işletmelerin sosyal sorumluluk anlayışıyla değerlendirilerek incelenecektir.
Dersin Hedefleri
Durum araştırmaları, sınıf tartışmaları, konuşmalar ve belirlenmiş okumalar boyunca öğrencilerin durumlarının çözümlenmesi ve çözümlerin formüle edilmesiyle becerilerinin geliştirmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Durum araştırmaları, sınıf tartışmaları, konuşmalar ve belirlenmiş okumalar boyunca öğrencilerin durumlarının çözümlenmesi ve çözümlerin formüle edilmesiyle becerilerinin geliştirir
Dersin İçeriği
Bu ders işletmelerin küresel pazarlarda rekabetçi üstünlüğü elde etmesi ve sürdürebilmesi için tasarlanmış stratejileri değerlendirmek, uygulamak ve formüle edebilmeye yönelik küresel pazarlamada kullanılan araçlar, teknikler ve kuramlar ile ilgilidir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
  
2