of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TRM-3103
Genel Turizm
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğretim Görevlisi Hüseyin DUMAN
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Öğrencilerin; Uluslararası ve yerel turizm, turist, ziyaretçi ve günübirlikçi kavramları, turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmeler, turizm talebi ve turizm arzı gibi genel kavram lar ve konular hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve ilerleyen dönemlerdeki mesleki derslerine temel oluşturmasıdır.
Dersin Hedefleri
1- Uluslararası ve yerel turizm, turist, günübirlikçi ve ziyaretçi kavramlarını anlamak ve tanımlamak.
2- Dünyada ve Türkiye'de Turizmin tarihsel gelişimini bilmek ve açıklamak.
3- Turizm talebi ve turizm arzını tanımlar ve ilgili kavramları kavramak ve açıklamak.
4- Çeşitli kriterlere göre turizmin çeşitlerini öğrenmek ve açıklamak.
5- Turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmeler hakkında bilgi sahibi olmak.
6- Konaklama, Yiyecek-İçecek, Seyahat, Ulaştırma ve Rekreasyon işletmelerininin tanımlarını yapabilme ve operasyonları hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Uluslararası ve yerel turizm, turist, günübirlikçi ve ziyaretçi kavramlarını bilir ve tanımlar.
2- Dünyada ve Türkiye'de Turizmin tarihsel gelişimini bilir ve açıklar.
3- Turizm talebi ve turizm arzını tanımlar ve ilgili kavramları açıklar.
4- Çeşitli kriterlere göre turizmin çeşitlerini bilir ve açıklar.
5- Turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmeler hakkında bilgi sahibi olur.
6- Konaklama, Yiyecek-İçecek, Seyahat, Ulaştırma ve Rekreasyon işletmelerini tanımlar ve operasyonları hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
Turizm, turist, ziyaretçi ve günübirlikçi kavramlarının tanımı. Çeşitli kriterlere göre turizm çeşitleri. Turizmin tarihsel gelişimi. Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tanımları ve özellikleri. Turizmin diğer bilim dalları ile olan ilişkileri. Türkiye’ de turizm.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
30
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
2
8
16
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
70
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Turizm sektörü ile ilgili temel kavramları bilmek.
 
2
Turizm sektöründe ileri düzeyde bir veya birkaç yabancı dil bilgisine sahip olmak.