of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TRM-3109
Yiyecek İçecek Servisi I
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
ilhami morçin
Dersin Yardımcıları
Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi, Prof. Dr. Nilüfer Koçak, 2016,
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; yiyecek içecek endüstrisinde mevcut konuların ve gelişimlerin incelenmesi, yeniliklerin yiyecek içecek işletmelerine katkılarının kavranması.Teknolojik avantajların, satış tekniklerinin ve gelir yönetiminin tartışılması, işletmeler açısından öneminin kavratılmasıdır.
Dersin Hedefleri
Yiyecek ve içecek yönetimi dersi yiyecek hizmet sektöründe ve otellerin yiyecek-içecek departmanlarında planlama, mutfak organizasyonu, menü planlaması ile üretim ve servis aşamalarını ayrıntılı olarak içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Yiyecek içecek işletmelerini sınıflandırabilecektir.
Yiyecek içecek işletmelerinin organizasyon yapısını açıklayabilecektir.
Yiyecek içecek işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini uygulayabilecektir.
Yiyecek içecek işleitmesinin maliyet analizi, kontrolü ve menü fiyatlandırmasını uygulayabilecektir.
Yiyecek içecek işletmeciliği alanında girişimcilik ve işletme kuruluş işlemlerini açıklayabilecektir.
Yiyecek içecek işletmelerinde uyulması gereken iş güvenliği ve hijyen konularını uygulayabilecektir.
Dersin İçeriği
Yiyecek –içecek sektörü, yapılanması,
organizasyon yapısı ve görev tanımı, özellikleri,
çeşitleri, işletmelerdeki teçhizat ve donanımı,
konuk karşılamaları, restoran ön hazırlık işlemleri,
servis türleri ve şekilleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
  
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
   
Kısa Sınav
  
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
   
Ödev
  
Ödevler
   
Devam
  
Sunum
   
Uygulama
  
Proje
   
Labaratuvar
  
Laboratuvar Çalışması
   
Proje
  
Arazi ya da Alan Çalışması
   
Atölye
  
Ara Sınavlar
   
Seminer
  
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
  
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
 
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
  
Toplam
  
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Turizm sektörü ile ilgili temel kavramları bilmek.
 
2
Turizm sektöründe ileri düzeyde bir veya birkaç yabancı dil bilgisine sahip olmak.