of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TRM-3115
Konukla İletişim
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Hüseyin DUMAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Otel işletmelerinde misafirlerle ve otel işletmesi personeli ile iyi iletişim kurmanın yöntemlerinin öğrencilere öğretilmesidir.
Dersin Hedefleri
Otel işletmelerinde misafirlerle ve otel işletmesi personeli ile iyi iletişim kurmanın yöntemlerinin öğrencilere öğretilmesidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Telefonla doğru iletişim kurabilecektir 2. Faks ile doğru iletişim kurabilecektir. 3. Elektronik posta yoluyla doğru iletişim kurabilecektir 4. İnternet üzerinden doğru sesli ve görüntülü iletişim kurabilecektir
Dersin İçeriği
A. TELEFONLA İLETİŞİM
1.İletişim
2. İletişimde telefon
3. Kullanılan kodlama ve kısaltmalar
4. Mesaj formu kullanma
5. Çizelge oluşturma

B. FAKS İLE İLETİŞİM
1. Faks cihazı
2. Cihaz üzerinde ki düğmelerin fonksiyonu
3. Elektrikli alet ile ilgili alınması gereken tedbirler
4. İleti gönderim raporu
5. Cihaza kağıt yerleştirme

C. E-POSTA
1. Elektronik posta kavramı
2. Kullanıcı hesabı, elektronik imza gibi temel kavramlar
3. (CC), (Bcc),konu, adres satırları v.b. gibi elektronik posta ile ilgili kısaltmalar
4. e-posta göndermek ve almak

D. INTERNETTE SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM
1. Program yükleme yöntemleri
a. Özellikleri
b. Önemi
c. Çalıştırma
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
30
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
1
10
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
1
8
8
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim Alim Kaya
İletişim ve Toplum - Kitle İletişim Kuramları Tutucu ve Değişimci Yaklaşımlar İrfan Erdoğan Korkmaz Alemdar
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Turizm sektörü ile ilgili temel kavramları bilmek.
 
2
Turizm sektöründe ileri düzeyde bir veya birkaç yabancı dil bilgisine sahip olmak.