of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Yalvaç Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:23.01.2017 21:27:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
TRM-203
Turizm Pazarlaması
3,0
3,0
4,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Şenay Akyel
Dersin Yardımcıları
Sultan Ayrıç
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Öğrencilere, pazarlamanın ilke ve uygulamalarını temel alarak, turizm hizmetlerinin pazarlanması ve turizm sektöründeki pazarlama yönetimi uygulamalarını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Pazarlama ile ilgili kavramlar, pazarlamanın gelişim süreci ve pazarlama anlayışı, pazarlama karması bileşenleri, hizmetlerin genel karakteristikleri ve sınıflandırılması, turizm pazarlamasının özellikleri, turizm pazarlama çevresi, turistik tüketici satın alma davranışları, turistik ürün ve fiyatlandırma, turizm pazarını bölümlendirme ve hedef Pazar seçim stratejileri, Turizmde dağıtım sistemi ve dağıtım kanalı seçim kararları, tutundurma karması bileşenleri ve turizm sektöründeki uygulama örnekleri, elektronik ortamda turizm pazarlaması uygulamaları.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Program Dersi
 
Matematik ve temel bilimler
 
Genel Eğitim
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:28.12.2019 10:36:00)
DK1
1) Temel Pazarlama kavramlarını, süreçlerini ve pazarlamanın gelişim sürecini kavrar.
DK2
2) Hizmetlerin genel karakteristiklerini ve sınıflandırılmasının bilir.
DK3
3) Turizm pazarlamasının çeşitli yaklaşımlarla yapılmış tanımlarını bilir ve yorumlar.
DK4
4) Turizm pazarlamasının özelliklerini ve endüstriyel ürünler pazarlamasından farklı yönlerini kavrar.
DK5
5) Temel pazarlama karması bileşenlerinin turizm sektöründeki uygulamalarını öğrenir
DK6
6) Hizmetler ve turizm sektörü için geliştirilmiş alternatif pazarlama karması bileşenlerini öğrenir.
DK7
7) Turizm Pazar bölümlendirme kriterlerini ve hedef pazar stratejilerini kavrar.