of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BYA-101
İletişim
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Nurittin ARIKAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İletişim kavramını tanıyarak, iletişim türlerini (sözlü yazılı, sözsüz) mesleki ve günlük yaşama uygulayabilmeyi amaçlar.
1-Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirerek özel ve iş yaşamlarında kendilerini doğru ifade edebilme yeteneği kazandırmak. 2-İş yaşamında kullanılan iletişim türleri, araçları ve biçimlerini tanımaları 3-Genel ve profesyonel anlamda etik konusunda bilinçlenmelerini sağlamak.
Dersin Hedefleri
İletişim çalışmaları alanındaki temel kavramları öğrenmek, iletişim çalışmaları alanındaki temel kavramlar üzerinde durmak, iletişimin kaynakları, iletişim türleri olarak ( yazılı iletişim, sözlü iletişim gibi) temel iletişim türlerini kavramak, iletişim kavramını tanidiktan sonra günlük hayatta da uyarlayabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) İletişimin tanım ve kavramlarını öğrenerek iletişim öğelerini analiz etmek 2) İletişim engeli yaratan olguları kavramak ve önlemler almak 3) Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmek 4) Dilötesi faktörleri tanımak ve önemini kavramak 5) Mesleki yaşamda uygulanan iletişim türlerini ve araçlarını tanımak ve kullanabilmek,kurum içi yazı türleri ve genel amaçlı iş mektupları hakkında bilgi sahibi olmak. 6) Grup ve Kitle iletişimi hakkında bilgilenmek 7) Grafik iletişim öğelerini ve önemini kavramak 8) Teknolojik iletişim araçları ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
İletişim teriminin terminolojisi, iletişim modelleri ( yazılı iletişim, yazısız iletişim ) ,iletişimin ögeleri( kaynak, kanal, mesaj gibi) kişilerarası iletişim, dil, kültür ve iletişim, iletişim ve iletişimin günlük hayata uyarlanması ve anlamlandırma konularını öğrencilere benimsetmeyi kapsamaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
10
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
86
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Akgün Nafiz, Kurt, Fatih, (2008), “İletişim ve Toplantı Yönetimi”, İşletme Becerileri Grup Çalışması, Lisans Yayıncılık, İstanbul. KIRMIZI H., Genel ve Teknik İletişim SELÇUKLU S., İş Dünyasında Etkili İletişim
Diğer Kaynaklar
Akgün Nafiz, Kurt, Fatih, (2008), “İletişim ve Toplantı Yönetimi”, İşletme Becerileri Grup Çalışması, Lisans Yayıncılık, İstanbul. KIRMIZI H., Genel ve Teknik İletişim SELÇUKLU S., İş Dünyasında Etkili İletişim
Materyal
Dokümanlar
Akgün Nafiz, Kurt, Fatih, (2008), “İletişim ve Toplantı Yönetimi”, İşletme Becerileri Grup Çalışması, Lisans Yayıncılık, İstanbul. KIRMIZI H., Genel ve Teknik İletişim SELÇUKLU S., İş Dünyasında Etkili İletişim
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
0
2
Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi
0