of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yalvaç Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BYA-212
Kriz ve Stres Yönetimi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
EMEL ERGÜN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kriz ve stresle ilgili temel kavramların öğrenilmesini sağlamak, karşılaşılacak kriz ortamında ne yapılması ve nasıl
yönetilmesi gerektiğini öğretmek, stresi kontrol etme bilincini vermek.
Dersin Hedefleri
Kriz ve stresin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak, kriz ortamında stresin yönetim becerileri kazandırmak ve stres ile başa çıkma yollarını öğretmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Krizin özelliklerini, sürecini ve sonuçlarını tanımlandı. Kriz döneminin ve sonrasının yönetimi hakkında bilgi edinildi. Kriz ortamında stres yönetimi öğrenildi. Stres kavramı ve strese etki eden faktörler tanımlandı. Stresin birey üzerindeki etkisi hakkında konuşuldu ve stres ile nasıl başa çıkacağı öğrenildi.
Dersin İçeriği
1. Haftalar Kriz kavramı ve özellikleri
2. Haftalar Kriz süreci ve sonuçları
3. Haftalar Kriz ve plan dışı değişimin yönetimi
4. Haftalar Kriz döneminin yönetimi ve aşamaları
5. Haftalar Kriz sonrasının yönetimi
6. Haftalar Kriz ortamında stres yönetimi
7. Haftalar Örnek olay incelemeleri
8. Haftalar Stres faktörleri
9. Haftalar Stresin birey üzerindeki etkileri
10. Haftalar Stres ile başa çıkma 1
11. Haftalar Stres ile başa çıkma 2
12. Haftalar Stressiz bir yaşama adanmışlık yazıları
13. Haftalar Örnek olay incelemeleri
14. Haftalar DKBY Yöntemi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek.
 
2
Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek