of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BYA-3261
Toplam Kalite Yönetimi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersi alan öğrencileri ürün/hizmet kalitesini sağlamak için veri ve bulguları inceleme ve değerlendirmede kullanacakları yöntemleri öğretmek ve uygulayıcı olarak hazırlamak.
Dersin Hedefleri
Ürün/hizmet kalitesini sağlamak için veri ve bulguları inceleme ve değerlendirmede kullanacakları yöntemleri öğrenebilmek ve uygulayıcı olarak hazırlanabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Kalite ve kalite ile ilgili genel terimlerin tanımını bilme Kalitenin gerekliliğini ve karlılık, verimlilik ve çevrim zamanı ile ilişkilerini yorumlayabilme Muayene ve önleme yaklaşımı arasındaki farklılığı yorumlayabilme Değişkenlik ve kalite ilişkisini yorumlayabilme Ölçüm verilerini istatistiksel değerlendirmesini yapabilme İstatistiksel proses kontrolünü tanımını yapabilme Kontrol şemasının yapısını, kullanışlılığını ve çeşitlerini bilme Kontrol şeması oluşturup, prosesi izleyebilme Örnekleme planlarını kullanabilme ve uygun örnekleme planını seçebilme Deney tasarımı yöntemleri ve özellikle Taguchi tekniği deney sonuçlarını yorumlayabilme, karakteristikleri etkileyen faktörleri ve seviyelerini belirleyebilme
Dersin İçeriği
Kalite ve genel kalite tanımları, kalite sistemleri, olasılık dağılımları, istatistiksel proses kontrol, kontrol şeması yapısı ve çeşitleri, kabul örneklemesi ve çeşitleri, deney tasarımı, Taguchi tekniği
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
104
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek.
 
2
Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek