of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BYA-801
Etkili ve Güzel Konuşma
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Pınar DAĞ GÜMÜŞ
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
EĞİRDİR MYO
E-Posta
pinardag@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
-
İş Telefonu
0246 311 66 61
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin düşündüklerini, duyduklarını, gördüklerini, yaşadıklarını, öğrendiklerini, bildiklerini açık, anlaşılır, doğru ve etkili bir biçimde sözlü anlatma beceri ve alışkanlığı kazanmaları;
Türkçeyi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli şekilde kullanmaları;
hazırlıklı veya hazırlıksız olarak bir kişi veya topluluk karşısında duygu ve düşüncelerini etkili ve anlaşılır biçimde ifade edebilme becerisini geliştirmeleri;iş ve meslek hayatında sözlü olarak kendini rahatça ifade edebilme, topluluk önünde konuşabilme, sunum yapma becerilerini geliştirmeleri iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunları konuşarak çözebilmeleri; yorumlayıp, değerlendirme yapmaları ve sözlü ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Derste, diksiyonun temel unsurları ışığında , doğru ses ve nefes alıştırmaları yapılarak, Türkçenin fonetik ve artikülasyon kuralları, tonlama,vurgu, beden dili konularında bilgiler verilerek uygulamalar eşliğinde resmî ve sosyal protokol kurallarına göre sunum yapma ve topluluk karşısında konuşma alıştırmaları yapılacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Uygulama
Sosyal Faaliyet
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
50
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
50
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
70
Aktarılabilir Beceri Dersi
70
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
İş yaşamında sözlü olarak kendini rahat ve etkili biçimde ifade edebilir.
DK2
Sözlü anlatım ile ilgili temel kavram ve terimleri tanımlayabilir.
DK3
Çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türlerinde düşünce sıralama ve geliştirme tekniklerini kullanarak sözlü/yazılı metin hazırlayabilir.
DK4
Doğru, güzel ve etkili konuşabilmek için diksiyon tekniklerini (nefes alma teknikleri, artükülasyon, vurgu ve tonlama) uygulayabilir ve sesini ve beden dilini etkili kullanabilir.
DK5
Topluluk içinde ve önünde hazırlıklı / hazırlıksız konuşmalar yaparak, düşüncelerini sözlü olarak ifade edebilir; kendi konuşmasını değerlendirebilir.
DK6
İş yaşamında ve sosyal ortamda fikirlerini bir bütünlük içerisinde ifade etme becerisi elde ederek, özgüven duygularını geliştirir.
DK7
Konuşurken konuyu dağıtmadan söyleyeceklerini sıraya koyarak, neyi, nerede, ne biçimde ve ne kadar söyleyeceğini planlayabilir.
DK8
Konuşmayla birlikte çabuk düşünebilme yeteneğini geliştirebilir ve konuşurken inandırıcı ve güven verici olma özelliklerini geliştirebilir.
DK9
Bedensel duruş, göz teması, jest, mimik ve hareketleri etkili biçimde kullanabilir.
DK10
Doğru nefes tekniklerini kullanabilir ve konuşma sırasında oluşabilecek sorunlar karşısında çözüm üretebilir.