of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKY-112
Bilişim Teknolojileri II
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Nurittin ARIKAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bilgisayarı oluşturan donanım birimlerini tanımaları
Yazılım kavramı ve yazılım çeşitlerini bilmeleri
Windows XP işletim sistemini kullanabilmeleri
MS Word programını kullanabilmeleri
MS Excel programını kullanabilmeleri
MS Powerpoint programını kullanabilmeleri
7. İnterneti etkin bir şekilde kullanabilmeleri
Dersin Hedefleri
Bilgisayarı oluşturan donanım birimlerini ve çalışma prensiplerini öğrenmek
Yazılım kavramı ve yazılım çeşitlerini tanımlamak
MS Word programında mesleki belgeler oluşturmak
MS Excel uygulama programında oluşturduğu çalışma kitabında ileri seviyede formüller oluşturabilmek, bu formülleri istediği gibi düzenleyebilmek, özel veri giriş elemanları oluşturabilmek, sıralama ve filtreleme yapabilmek
. İnterneti etkin bir şekilde kullanmak ve İnternetle ilgili temel kavramları bilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bilgisayarı oluşturan donanım birimlerini ve çalışma prensiplerini öğrenir
Yazılım kavramı ve yazılım çeşitlerini tanımlar
MS Word programında mesleki belgeler oluşturulur
MS Excel uygulama programında oluşturduğu çalışma kitabında ileri seviyede formüller oluşturabilir, bu formülleri istediği gibi düzenleyebilir, özel veri giriş elemanları oluşturabilir, sıralama ve filtreleme yapabilir
İnterneti etkin bir şekilde kullanır ve İnternetle ilgili temel kavramları bilir
Dersin İçeriği
Bilgisayarın yapısı ve birimleri, Windows XP işletim sistemindeki temel öğeler ve işlemler, temel klavye becerileri, ileri seviyede MS Word ve MS Excel kullanımı, Elektronik Sunu (MS PowerPoint) Programlarıyla çalışma, İnternet ve E-Posta Kullanımı.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
2
30
Ödevler
2
3
6
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
138
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
1. Bal, Hasan Çebi, (2008), Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, Trabzon, Murathan Yayınevi. 2. Özgüler, Mehmet, (2006), Bilgisayar Donanımı, Trabzon, Akademi Yayınevi
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
0
2
Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi
0