of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gelendost Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKY-206
Sektörler Analizi
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
ÖĞR.GÖR.SERDAR AYDOĞAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin kamu ve özel sektörü tanımaları ve ekonomik dalgalanmalar karşısındaki durumunu öğrenmelerini amaçlar.
Dersin Hedefleri
Sektörlerin Hayat Devresi ve İçinde Bulunduğu Aşamaları anlayabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersten sonra öğrenciler ekonomik ve sosyal alanlarda sektörler hakkında fikir sahibi olarak mesleki tercihler konusunda daha rahat karar vereceklerdir.
Dersin İçeriği
Sektörler Analizi kapsamında Sektörlerin Ekonomik Dalgalanmalar Karşısında Durumu, Sektörlerin Hayat Devresi ve İçinde Bulunduğu Aşamalar incelenmektedir. İncelenen sektörler içerisinde perakende, otomotiv, tekstil, turizm, medya, reklam, gıda, beyaz eşya, tarım, bilişim, madencilik sektörleri yer almaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
2
20
Ödev
0
0
Ödevler
4
3
12
Devam
0
0
Sunum
4
3
12
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
K.Bayraktar,M.Altınöz,Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri,Ankara 2007,Nobel Yayınevi
Diğer Kaynaklar
Bülent ECZACIBAŞI, Türkiye'de Özel Sektör ve Kamu Yönetimi İlişkileri , Tüba Yayınları, 2006.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
0
2
Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği
0