of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKY-211
Halkla İlişkiler
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Yasin ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Halkla ilişkiler alanını, kuramlarını ve
İlkelerini tanıtmak. Hedef kitleleri ve bunlara uygun mesajları belirleme, doğru mecraları seçme ve sonuçları değerlendirme üzerinde yoğunlaşmayı amaçlar
Dersin Hedefleri
Halkla İlişkiler Kavramı, Yönetim fonksiyonları ile ilişkisi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Baskı grupları, kamuoyu, lobi faaliyetleri
İşveren ve işgören ilişkisi
Yönetim ve halk ilişkisi
Kriz yönetimi
Dersin İçeriği
Halkla ilişkiler kavramı, reklâm, propaganda, davranış bilimleri ile ilişkisi, iletişim, aktivite düzeyleri, görevleri, teknikleri ve araçları, organizasyonu
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
2
5
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
91
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Yılmaz, R. A., Akyürek R. vd. (2002) Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar
Aydın, A.H., Taş, İ.E. (2016) Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler
Selvi, Ö., Şentürk, Z.A. (2019) Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
Diğer Kaynaklar
Yılmaz, R. A., Akyürek R. vd. (2002) Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar
Aydın, A.H., Taş, İ.E. (2016) Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler
Selvi, Ö., Şentürk, Z.A. (2019) Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
Materyal
Dokümanlar
Yılmaz, R. A., Akyürek R. vd. (2002) Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar
Aydın, A.H., Taş, İ.E. (2016) Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler
Selvi, Ö., Şentürk, Z.A. (2019) Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
3
2
Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi
4