of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gelendost Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKY-212
Sektör Uygulamaları II
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
YRD.DOÇ.DR.ERTUĞRUL BAYER
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Performans değerlendirme sistemi kavramalarını, performans değerlendirme sisteminin kullanım alanlarını ve iş değerlendirme kavramlarını tanımlarını sağlamak.
Dersin Hedefleri
Performans değerlendirme ile ilgili kavramları tanıyabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
Performans değerlendirme sistemi ve kullanım alanlarını kavrayabilme
Performans değerlendirme sistemini etkileyen temel faktörleri tanıyabilme.
İş değerlendirme ve ücret sistemini tanıyabilme
Dersin İçeriği
Performans değerlendirme ve ücret yönetiminin kavramsal tanımları ve kapsamları, insan kaynakları yönetiminde performans yönetim sistemi; performans yönetim sisteminin kullanım alanları ve yararları; performans değerleme sürecinde yapılan hatalar, değerlendirmelerin kimler tarafından yapılacağının belirlenmesi, performans yönetimi sistemini etkileyen temel faktörler; iş değerleme kavramı, amaçları, kapsamı, süreci; iş değerleme yöntemleri, ücret kavramı, ücret yönetiminin amaçları ve ücretleme ilkeleri, işletmelerde ücret politikasını etkileyen temel faktörler gibi konular yer almaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
6
60
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
ÖRÜCÜ, Edip, KÖSEOĞLU, M.Ali, İşetmelerde İşgören Performansını Değerlendirme, Gazi Kitabevi, Ankara, 2000
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
0
2
Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği
0