of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gelendost Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKY-213
Sosyoloji
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
ÖĞR.GÖR.SABRİYE AKITICI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci, sosyolojinin temel kavramlarını öğrenecek, sosyolojik bakış açısı geliştirebilecek; sosyolojinin konusunu ve günümüzde sosyologların ilgilendikleri temel sosyolojik konuları bilebilecek; kendi toplumunu ve farklı toplumları analiz edebilecek; toplumsal yaşamı daha iyi anlayabilecektir.
Dersin Hedefleri
Öğrencilere sosyolojinin temel kavramlarını öğretmek,sosyolojik bakış açısı kazandırmak ve öğrencilerin güncel konulara sosyolojik bir perspektifle bakmasına yardımcı olur.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sosyoloji ile ilgili temel kavramların ve ilkelerin öğrenilmesi, sosyolojik bakış açısının tanımlanması, toplumların kültürel,iktisadi ve sosyolojik çeşitliliğinin yorumlanmasını kolaylaştırır.
Dersin İçeriği
Sosyolojinin temel kuramlarına ve kavramlarına; temel toplumsal süreçlere, yapılara ve modellere; birey toplum ilişkisinin temel özelliklerine; bireyin toplumsallaşma sürecine ve bu süreçte etkili toplumsal aile, eğitim gibi kurumlara giriş niteliğindedir. Belirtilen bu konular dünyadan ve Türkiye’den verilecek olan örnek olgular çerçevesinde işlenir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
76
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
GIDDENS,Anthony,Sosyoloji,Ayraç Kitapevi,2008.
BILTON,Tony,Sosyoloji, Ankara,Siyasal Kitapevi,2008.
BOZKURT,Veysel, Sosyoloji:Temel Kavramlar, Kuramlar,Bursa,Ekin Kitapevi,2006.
BOZKURT,Veysel,Değişen Dünyada Sosyoloji,Aktüel Yayınları, 2005.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
0
2
Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği
0