of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gelendost Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKY-214
Pazarlama Araştırması
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
ÖĞR.GÖR.İBRAHİM DEMİRTAŞ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
PAZARLAMA BİLGİ VE ARAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE SÜREÇLERİ HAKKINDA ÖĞRENCİLERİN YETERLİ BİLGİ SAHİBİ OLMALARINI SAĞLAMAK.
Dersin Hedefleri
PAZARLAMA BİLGİ VE ARAŞTIRMA UYGULAMALARINI EKSİKSİZ YAPABİLECEK ELEMANLAR YETİŞTİRME
İŞLETMELERİN PAZARI YÖNETME YETENEKLERİNİ GELİŞTİRME.
PAZARLAMA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİ ÖĞRENME
PAZARLAMA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ARACILIĞIYLA İŞLETMELER İLE PAZARIN UYUMUNU SAĞLAYACAK ELEMANLARIN YETİŞTİRİLMESİ
Dersin Öğrenme Çıktıları
PAZARLAMA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİ EKSİKSİZ UYGULAYABİLME
BİLGİ ÜRETİMİ VE YÖNETİMİNİ BAŞARIYLA UYGULAYABİLME
GEREKTİĞİ DURUMLARDA İŞLETMELERİN PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİNİ OLUŞTURABİLME
Dersin İçeriği
PAZARLAMA BİLGİ VE ARAŞTIRMA SİSTEMLERİ
PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMLERİ
PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ ELEMANLARI VE PAZARLAMA BİLGİLERİNİN OLUŞTURULMASI
İŞLETME İÇİ RAPORLAMA SİSTEMİ
PAZARLAMA İSTİHBARAT SİSTEMİ
PAZARLAMA KARAR DESTEK SİSTEMİ
PAZARLAMA ARAŞTIRMA SİSTEMİ
VERİ TABANI
PAZARLAMA BİLGİLERİNİN DAĞITIMI VE KULLANIMI
PAZARLAMA ARAŞTIRMA SİSTEMİ
PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ
PROBLEMİN TANIMLANMASI
AMAÇLARIN BELİRLENMESİ
BİLGİ KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
BİLGİLERİN TOPLANMASI
BİLGİLERİN ANALİZİ
BULGULARIN SUNULMASI
PAZARLAMA ARAŞTIRMA TÜRLERİ
TÜKETİCİ ARAŞTIRMALARI
MAMUL ARAŞTIRMASI
DAĞITIM KANALI VE DAĞITIM GİDERLERİ ARAŞTIRMASI
İLETİŞİM ARAŞTIRMASI
SATIŞ ARAŞTIRMASI
FİYATLAMA ARAŞTIRMASI
PAZAR ARAŞTIRMASI
DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
NAKİP, MAHİR; PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI
YÜKSELEN CEMAL; PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI
KURTULUŞ KEMAL; PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI
TOKOL, TUNCEL; PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
0
2
Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği
0