of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gelendost Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKY-217
İşe Alım ve Eğitim Süreçleri
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
ÖĞR.GÖR.METİN KARACA
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İnsan Kaynakları alanında öğrencileri, işe alım süreçlerinin doğru yönetebilmeleri ve doğru eğitim programların planlayabilme yeteneğini kazandıracak altyapının hazırlanması.
Dersin Hedefleri
İşe alım sürecinin planlamasının doğru bir şekilde yapabilme yetkinliğinin kazandırılması
Eğitim ve Geliştirme yönünde doğru eğitim planlaması ve yürütülmesine yönelik yetkinliğin kazandırılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
İşe alım süreci ve hangi adımlarda ilerlediği ve bu sürecin nasıl doğru yönetilmesi gerektiğine yönelik bilgi edinmesi ve drama uygulamalarıyla tecrübe edilmesi; eğitim ve geliştirme ile ilgili sürecin planlaması ve uygulama adımları hakkında bilgi sahibi olma.
Dersin İçeriği
İnsan kaynağına ulaşım, işgören bulmada kullanılan örgüt içi ve örgüt dışı kaynaklar, seçim sürecinin aşamaları, psikometrik testler, mülakat çeşitleri ve nasıl yürütüldüğü, işe alma kararı, işe yerleştirme; Eğitim ve geliştirme süreciyle ilgili kavramsal çerçevenin çizilmesi, eğitim ve geliştirmeyi etkileyen faktörler, eğitim ve geliştirme süreci:örgütsel ve eğitim açığı analizi, eğitim politikası ve amaçların geliştirilmesi, eğitim ve geliştirme yöntemlerinin seçilmesi: iş başı, iş dışı, grup tekniğine dayalı ve teknoloji temelli eğitim programları hakkında örneklerle desteklenen bilgilendirme, eğitim ve geliştirme programlarının değerlendirmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
92
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Psikometrik testlerle ilgili bilgi derlenerek sınıf ortamında sunulması.

Örn: Kişilik testleri, stres testi, yetenek testleri, İlgi testleri, bilgi testleri, sosyallik testi, narsistlik testi...vb.
Sınavlar
Ara sınav
Dönem sonu sınavı
Materyal Diğer
Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak öğrencilerden talep edenlerin iş görüşmeleri veya eğitim süreci ile ilgili yaratıcı dramalar hazırlayarak arkadaşlarına sahnelemesi.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
1
2
Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanabilme yeteneği
0