of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKY-224
Sosyal Sorumluluk Projeleri
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
DOC.DR.MEHMET RÜŞTÜ ÖZEN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Şirket faaliyetlerinin toplum ve çevre bağlamında bütünleşik olduğunun ortaya koyulması.
Dersin Hedefleri
Şirket faaliyetlerinin toplum ve çevre bağlamında sürdürülebilir olduğunu ortaya koymak ve vurgulamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Öğrenci sosyal bir varlık olarak, toplumsal sorunlara karşı duyarlılık kazanır.Çözümler üretebilir. 2) Sosyal sorumluluk projesi hazırlayıp,uygulama becerisi elde eder.
Dersin İçeriği
Sosyal sorumluluğun önemini öğrenci bilincine yerleştirme.Proje nasıl hazırlanır? Metodlarını gösterme ve uygulatma.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ebru Özgen,"Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri",Mavi Ağaç Yayınları,İstanbul, 2006. M.Nejat Özipek,"Kurum İmajı ve Sosyal Sorumluluk",Tablet Kitabevi,Konya,2006.
Diğer Kaynaklar
Ebru Özgen,"Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri",Mavi Ağaç Yayınları,İstanbul, 2006. M.Nejat Özipek,"Kurum İmajı ve Sosyal Sorumluluk",Tablet Kitabevi,Konya,2006.
Materyal
Dokümanlar
Ebru Özgen,"Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri",Mavi Ağaç Yayınları,İstanbul, 2006. M.Nejat Özipek,"Kurum İmajı ve Sosyal Sorumluluk",Tablet Kitabevi,Konya,2006.
Ödevler
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
 
2
Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi