of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKY-227
İşletmelerde Psikolojik Sorun ve Şikâyetler
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders çalışma hayatında grupların davranışlarını ve çatışmalarını ile bunların çözüm yollarını incelemeyi amaçlamaktadır
Dersin Hedefleri
bireylerin iş ortamlarında yaşayabileceği sorunlara karşı çözüm bulma yolları hedeflenmektedir
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler çalışma hayatında yaşanabilecek sorunlara karşı önlem alabilecek ve çözümler üretebilecek bir duruma gelecektir
Dersin İçeriği
Sosyal benlik kavramı, sosyal yargı, tutumlar, davranışlar, sosyal karşılaştırmalar, sevgi ve bağlanma, uyum, ikna, grup etkisi, önyargı ve kaynakları, saldırganlık, çatışma ve barış gibi konular ele alınarak, sosyal etki ve etkileşimin bilimsel olarak incelenmesine ağırlık verilmektedir. Böylece, insanların birbirleri hakkında düşünme ve ilişki kurma biçimleri detaylıca incelenmektedir
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Makaleler Ve Ders Notları
Diğer Kaynaklar
EREN,Erol,Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi,Beta Yayınevi, 2004.

BOZKURT, İlhan, İş Tatminini Etkileyen İşletme İçi Faktölerin Eğitim Sektörü Açısından Değerlendirilmesine YÖnelik Bir Alan Araştırması, Doğuş Üniversitesi Dergisi,sayı:9,2008.
AKGEYİK,Tekin, İş Yerinde Psikolojik Taciz Olgusu : Niteliği,Yaygınlığı ve Mücadele Stratejileri,http://www.iudergi.com/index.php/sosyalsiyaset/article/viewFile/84/80.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
2
2
Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi
3