of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Aşçılık
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ASC-802
Ziyafet ve İkram Hizmetleri
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Hüseyin Duman,Öğr.Gör.Atilla Gökdemir,Öğr.Gör.İlhami Morçin,Okt.Çetin Meydan
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrenci bu dersle ziyafet anlaşması yapmak ziyafet öncesi hazırlık yapmak ziyafet servisi yapmak outside catering organizasyonu yapmak müzik eğlence aktivitesini organize etmek catering servisini yapmak yeterliklerini alacaktır
Dersin Hedefleri
İşletme içi ve işletme dışı yiyecek-içecek hizmetlerinin önemini kavrayabilme. Ziyafet (Banket) ve catering tanımlarını kavrayabilme. Ziyafet ve ikram hizmetlerinde yönetim şeklini ve yönetimin fonksiyonlarını tanıyabilme. Ziyafetlerden beklenen faydanın sağlanması için yapılması gerekenleri kavrayabilme. Ziyafet ve ikram hizmetlerinin, satış ve pazarlaması ile ilgili ilkeleri kavrayabilme ve uygulayabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Ziyafet anlaşması yapmak
2. Ziyafet öncesi hazırlıklar yapmak
3. Ziyafet servisini yapmak
4. Outside catering organizasyonu yapmak
5. Outside catering destek hizmetlerini organize etmek
6. Müzik/ eğlence aktivitelerini organize etmek outside catering servisini yapmak
7. Ziyafet organizasyonlarının pazarlanması ve tutundurma faaliyetlerini yapmak
Dersin İçeriği
1 Menü oluşturmak
Talepleri kabul etmek
2 Ziyafet sözleşmesi yapılmasını sağlamak
Örnek sunum (Demo) hazırlamak
3 Ücreti tahsil edilmesini sağlamak
Salon yerleşim planını yapmak
4 Ziyafete göre personel organizasyonu yapmak
Kullanılacak Ekipman, araç ve gereçleri temin etmek
5 Yiyecek servisi yapmak
İçecek servisi yapmak
Catering çalışma planı yapmak/kontrol etmek
6 Cateringde kullanılacak ekipman, araç-gereç ve ürünleri
Cateringde Çalışacak Elemanları temin etmek
7 Catering operasyonunu Yönetmek
Gereçleri temizlemek/ Depolamak
temin etmek
8 Catering de kullanılan ekipman, Araç ve
Teknik donanımı organize etmek
Sunum ve Animasyon hizmetlerini organize etmek
9 Dekorasyon işlemlerini organize etmek
Lojistik hizmetlerini organize etmek
10 Ödeme planını yapmak
İçecek servisi yapmak
11 Uygun müzik grubunu organize etmek
Talepleri değerlendirmek/yardımcı olmak
12 Yiyecek servisi yapmak
İçecek servisi yapmak
13 Ziyafet organizasyonlarının pazarlanması
14 Ziyafet organizasyonlarına yönelik tutundurma faaliyetleri

Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Aşçılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
 
2
Aşçılık mesleğindeki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.