of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GDA-3101
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç.Dr. H. Nilgün BUDAK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Gıda Bilimi ve Teknolojisi dersinde, Gıdaların bileşimi , gıda ile ilgili temel bilimler ve gıda teknolojileri ile ilgili temel konuların öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Hedefleri
1. Gıdaların özelliklerini ve bileşimini öğretmek,
2. Su, Karbonhidratlar
3. Proteinler, Enzimler, Lipidler
4. Mineraller, Vitaminler, Pigmentler
5. Gıda muhafaza yöntemlerini öğretmek
6. Çeşitli gıda üretim yöntemlerini öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Öğrenciler gıdaların özelliklerini ve bileşimini bilir,
2)gıda ile ilgili temel bilimler ve gıda teknolojileri ile ilgili temel konuların öğretilmesi
3)Öğrenciler çeşitli gıda üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
Gıdaların bileşimi , Kurutma teknolojisi, konserve teknolojisi, Dondurma ve Soğukta saklama, Isıtarak muhafaza, Kimyasal maddelerle muhafaza ve Mikrodalga teknolojisi ile muhafaza teknikleri, Hububat teknolojisi, Süt ve Süt ürünleri, Et ve Et ürünleri, Meyve-sebze işleme teknolojisi, Yağ Teknolojisi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
1
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
133
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Akbulut, N., Karagözlü, C. 2012. Gıda Bilimi ve Teknolojisi.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Ara sınav öncesi bir kısa sınav
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak
0
2
Laboratuar Tekniklerini Uygulamak
0