of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GDA-3106
Et Ürünleri Teknolojisi ve Kalite Analizleri
2.0
0.0
2.0
3.0
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Azim ŞİMŞEK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Et teknolojisi dersinde, kasaplık hayvan kesimi, et kimyası, kasın ete dönüşümü, et histolojisi, et parçalama, et mikrobiyolojisi, etin muhafaza yöntemleri, fermente et ürünleri, haşlanmış et ürünleri, köfte, döner vb. ürünlerin üretim teknolojisi, mezbaha yan ürünleri, et ve et ürünlerinde karşılaşılan problemler ve et işletmelerinde temizlik-dezenfeksiyon konularının öğretilmesini amaçlamaktadır
Dersin Hedefleri
1) Kesim işlemi ve dikkat edilecek hususların bilinmesi

2) Etin mikrobiyolojik ve fizikokimyasal özelliklerin bilinmesi

3) Et ve et ürünlerinde kullanılan muhafaza yöntemlerinin bilinmesi

4) Et ürünleri üretim prensiplerinin bilinmesi

5) Karşılaşılan problemlerin tespit edilmesi ve çözümleme yeterliliği
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Kesim işlemi ve dikkat edilecek hususların bilinmesi
2) Etin mikrobiyolojik ve fizikokimyasal özelliklerin bilinmesi
3) Et ve et ürünlerinde kullanılan muhafaza yöntemlerinin bilinmesi
4) Et ürünleri üretim prensiplerinin bilinmesi
5) Karşılaşılan problemlerin tespit edilmesi ve çözümleme yeterliliği
Dersin İçeriği
Kasaplık hayvan kesimi, et kimyası, kasın ete dönüşümü, et histolojisi, et parçalama, et mikrobiyolojisi, etin muhafaza yöntemleri, et ürünleri üretim teknolojisi, mezbaha yan ürünleri, et ve et ürünlerinde karşılaşılan problemler ve et işletmelerinde temizlik-dezenfeksiyon
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
1
20
Proje
0
0
0
Labaratuvar
1
20
Laboratuvar Çalışması
8
5
40
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
144
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Öztan, A. Et Teknolojisi, Hacettepe yayınları, 2002
Diğer Kaynaklar
Göğüş, A.K. Et teknolojisi, A.Ü. Ziraat Fak. Yayın: 991, Kitap no: 291, 1986
Gökalp, H.Y., Kaya, M., Zorba, Ö. Et Ürünleri İşleme Mühendisliği, Atatürk Üniversitesi Yayın no: 786, Kitap no: 70, 1999
Aberle, Forrest, Gerrard, and Mills 2001. Principles of Meat Science. 4th Edition. Kendall Hunt Publishing.
Sams, A. 2001. Poultry Meat Processing, CRC Press
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak
0
2
Laboratuar Tekniklerini Uygulamak
0