of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GDA-3108
Enstrümental Analiz
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç.Dr. H. Nilgün BUDAK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Maddenin bileşimi, yapısı hakkında nicel ve nitel bilgi toplayabilmek için analizler yapma, bunun için modern cihazlar hakkında teorik bilgileri ve çeşitli örneklerin nasıl analiz edileceğini öğretmektir.
Dersin Hedefleri
Cihaz kullanarak hassas analizlerin gerçekleştirilmesi. Bu cihazların nasıl kullanıldığı ve kullanım koşullarının öğretilmesi hedeflenmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Aletli analiz tekniklerini açıklar
2. Spektroskopik, kromatografik ve diğer analiz tekniklerini uygular
3. Analiz tekniklerinin uygulanışı sırasında ortaya çıkan aletsel sorunları çözer
4. Analiz teknikler yardımıyla elde edilen sonuçları yorumlar
5. Bilinmeyen bir numuneyi tanımada teknik türlerini seçer.
6. Öğretilen teknikleri kombine olarak kullanır ve sonuçlara ulaşır
Dersin İçeriği
Elektromagnetik radyasyon ve maddeyle etkileşimi, optik spektroskopi cihazları, UV ve görünür bölge absorpsiyon spektroskopisi, atomik absorpsiyon ve emisyon spektroskopisi, infrared spektroskopisi, nükleer mağnetik rezonans, kütle ve floresans spektroskopisi, kondüktometri, potansiyometri, polarografi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
1
0
Uygulama
0
0
Proje
1
1
1
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
20
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
71
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
GÜNDÜZ, T. 2005. Enstrumental Analiz, Gazi Yayınevi, 1357 s.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak
0
2
Laboratuar Tekniklerini Uygulamak
0