of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GDA-3111
Gıda Kalite Kontrolü ve Mevzuatı
4.0
0.0
0.0
4.0
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Sezen Coşkun
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Gıda güvenliğinin sağlanmasında uyulması gereken ulusal ve uluslararası gıda mevzuatı ile gıda kalite kontrolünün sağlanmasına yönelik bilgi vermektir. Bu ders ile; gıda mevzuatı, gıda kontrolu için gereklilikler ve gıda kontrol sisteminin organizasyonu konuları kavratılmış olacaktır.
Dersin Hedefleri
Gıda Mevzuatı kavramını açıklayabilecek, Kalite kavramı ve gıdaların kalite ögelerini açıklayabilecek, Türkiye’de gıda kodeksi ve gıda kontrolünü açıklayabilecek, Gıda Standartları ve Kontrol Kriterlerini açıklayabilecek öğrenciler yetiştirmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 - Gıda Mevzuatı kavramını açıklar
2 - Gıdalarda kalite kontrolün ve güvenliğin önemini izah eder
3 - Kalite kavramı ve gıdaların kalite ögelerini açıklar
4 - Türkiye’de gıda kodeksi ve gıda kontrolünü izah eder
5 - Gıda Standartları ve Kontrol Kriterlerini açıklar
6 - Türkiye deki gıda yasası, yönetmelikler, tebliğler ve standardlar hakkında bilgi verir
7 - Ulusal ve uluslararası gıda mevzuatını anlatır
Dersin İçeriği
Gıda Kontrolü ve Mevzuatına Giriş,Kalite Kavramı ve Sınıflandırılması, Gıdaların Kalite Ögeleri, Türkiye’de Gıda Kodeksi ve Gıda Kontrolü, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarının (HACCP) Tanımı ve Genel Prensipleri,Gıdaların Üretiminde HACCP Uygulamaları, Gıda Kalite Kontrolü ve Kalite Sağlama Zinciri, Kalite Sağlama Sistemleri, Gıda Güvenliği ve İyi Üretim Uygulamaları, ISO 22000, Türkiye’de gıda yasası, yönetmelikler, tebliğler ve standardların tanıtımı.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
6
84
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
20
Ödevler
1
1
1
Devam
0
0
Sunum
1
1
1
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
40
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
144
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Türkiyede gıda yasası, yönetmelikler, tebliğler
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak
0
2
Laboratuar Tekniklerini Uygulamak
0