of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GDA-3112
Su Analizleri
2.0
0.0
2.0
3.0
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Sezen Coşkun
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Mühendislik Bilimlerinin uygulama alanına giren Çevre mühendisliği kimyası; Çevre Mühendisliği için gerekli olan kimya konularını anlama. ve ile bu bilgilerin mühendislikte nerelerde kullanılacağının öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Hedefleri
Mühendislik Bilimlerinin uygulama alanına giren Çevre mühendisliği kimyası; Çevre Mühendisliği için gerekli olan kimya konularını anlama. ve ile bu bilgilerin mühendislikte nerelerde kullanılacağının öğretilmesi amaçlanmıştı
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Mühendislik bilgilerini uygulamalarını kazandırmak
2) Çevre kimyası ile ilgili bilgileri kazandırmak
3) Çevre Mühendisliği alanında uygulama becerisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Kalitatif, kantitatif analizin esasları ve kolloid kimyasının temel prensipleri. Enstrümental analiz yöntemleri. pH, asitlik, alkalilik, renk ve bulanıklık, sudaki katıların anlam ve önemleri. Sudaki organik ve inorganik kirleticiler. Sulardaki zehirli kirleticiler. Kirlilik parametreleri ve tayin yöntemleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
10
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
1
10
Laboratuvar Çalışması
14
1
14
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
138
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Çetinkaya, O., 2003-2009, Su Ürünleri Mühendisliğinde Su Kalitesi ESÜF
Cengiz M. 1991, Su Kalitesi Ders Notları. SDÜ Eğirdir Su Ür. Fak. Eğirdir-Isparta 146.
Egemen Ö.1996,Su Kalitesi. Ege Univ. Su Ür. Fak. Bornova-İzmir 153s.
Diğer Kaynaklar
1. Şengül, F., Müezzinoğlu, A., ‘Çevre Kimyası’, 1997, D.E.Ü. Müh.Mim.Fak. Basım Ünitesi, İzmir, Türkiye.
2. Şengül, F., Türkman, A., ‘Su ve Atıksu Analizleri’, 1991, Anıl Ofset, İstanbul, Türkiye.
3. Sawyer, C.N., McCarty, P.L., Parkin, G.F., ‘Chemistry for Environmental Engineering’ McGraw-Hill, Inc., 1994, New York.
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
Öğrencilere kendi yaşadıkları ilin bulunduğu havza su kaynaklarının kalite ve klirlenme durumu yönetimi konusunda bir saha çalışması yaptırılmakta bu çalışma rapor olarak sunulmaktadır. Öğrencilerin ara sınav notunun %50 si bu çalışmadan verilmektedir.
Sınavlar
Bir ara sınav ve bir final sınavı
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak
0
2
Laboratuar Tekniklerini Uygulamak
0