of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GDA-3114
Gıda Muhafaza Yöntemleri
4.0
0.0
0.0
4.0
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Azim ŞİMŞEK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Gıdalarda bozulmaları önlemek ve gıda kaynaklı hastalıklara neden olan patojen mikroorganizmaları inaktive/inhibe etmek amacıyla uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik muhafaza tekniklerini öğretmek
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin gıdaların depolanmasında meydana gelen değişimler ve muhafaza amacıyla kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenci muhafaza yöntemlerini bilir.
Öğrenci modern muhafaza metodlarının uygulanması hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenci gıda muhafaza metod prensiplerini bilir.
Öğrenci gıda endüstrisindeki risk faktörlerini bilir.
Öğrenci gıda muhafaza metodları hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
Gıda muhafaza yöntemlerinin tanımı ve sınıflandırılması,Isı işlemi uygulayarak gıdaların muhafazası - pastörizasyon, UHT sterilizasyon ve mikrodalga, Konserve üretim teknolojisi,Gıdaların soğutulması ve soğukta muhafazası, Gıdaların dondurulması ve donmuş muhafazası, Kurutma teknolojisi, Işınlama teknolojisi, Yüksek hidrostatik basınç uygulamaları, Kimyasal yöntemlerle gıdaların muhafazası - organik asit ve esterleri, Kimyasal yöntemlerle gıdaların muhafazası - nitrat ve nitrit, Dumanlama (tütsüleme) teknolojisi, Modifiye atmosfer paketleme (MAP) tekniği, Kontrollü atmosfer paketleme (CAP) tekniği
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
134
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak
0
2
Laboratuar Tekniklerini Uygulamak
0