of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GDA-3152
Balık ve Kanatlı Etlerinde Kalite
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Azim ŞİMŞEK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Et teknolojisi dersinde, kasaplık hayvan kesimi, et kimyası, kasın ete dönüşümü, et histolojisi, et parçalama, et mikrobiyolojisi, etin muhafaza yöntemleri, fermente et ürünleri, haşlanmış et ürünleri, köfte, döner vb. ürünlerin üretim teknolojisi, mezbaha yan ürünleri, et ve et ürünlerinde karşılaşılan problemler ve et işletmelerinde temizlik-dezenfeksiyon konularının öğretilmesini amaçlamaktadır
Dersin Hedefleri
1) Kesim işlemi ve dikkat edilecek hususların bilinmesi

2) Etin mikrobiyolojik ve fizikokimyasal özelliklerin bilinmesi

3) Et ve et ürünlerinde kullanılan muhafaza yöntemlerinin bilinmesi

4) Et ürünleri üretim prensiplerinin bilinmesi

5) Karşılaşılan problemlerin tespit edilmesi ve çözümleme yeterliliği
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenme Çıktıları Çeşitli kümes ve deniz ürünlerinin bileşimini ve yapısını açıklayabilecek. Et endüstrisinde hijyen ve sanitasyonun önemini açıklayabilecek. Kontaminasyon kaynaklarını bilir. Dezenfeksiyon yapabilir ve dezenfeksiyonu kontrol edebilir Et ve ürünlerinde fiziksel, kimyasal ve duyusal analizleri açıklayabilecek. Et ve ürünlerine uygulanan fiziksel, kimyasal ve duyusal analizleri sıralar. Analizlerde kullanılan alet, ekipman ve çözeltileri bilir. Et ve ürünlerinde mikrobiyolojik analizleri açıklayabilecek. Etve ürünlerinde mikrobiyolojik analizleri yapabilir Et ve ürünlerinde yasal düzenlemeleri açıklayabilecektir. Et ve ürünleri ile ilgili yasal düzenlemeleri sıralar. Et ve ürünlerinde kalite kontrol uygulamalarında kullanılan et ve ürünleri ile ilgili tebliğ, yönetmelik ve talimatları sıralar. Et ve ürünleri ile ilgili mikrobiyolojik kriterleri açıklar.
Dersin İçeriği
Balıkların Bileşimi
Balıkta Kalite ve Kalite Kriterleri
İşlem Teknolojisi
Et Endüstrisinde Hijyen ve Sanitasyon
Et Endüstrisinde Hijyen ve Sanitasyon
Et ve Et Ürünlerinde Fiziksel, Kimyasal, Duyusal Kalite ve Analizi
Et ve Et Ürünlerinde Fiziksel, Kimyasal, Duyusal Kalite ve Analizi
Et ve Et Ürünlerinde Bazı Analiz Metodları
Et ve Et Ürünlerinde Mikrobiyal Kalite ve Analizi
Mikrobiyel Kaliteyi Etkileyen Faktörler
Mikrobiyolojik Kriterler
Mikrobiyel Kalitenin Analizi
Et Ürünlerinde Yasal Düzenlemeler
Et Ürünlerinde Yasal Düzenlemeler
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
100
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
86
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak
3
2
Laboratuar Tekniklerini Uygulamak
2