of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GDA-3158
Yağ Analizleri
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin yağların genel yapı ve bileşimleri, yağ üretiminde kullanılan yağlı tohumlar ve meyveler(ayçiçeği, pamuk, zeytin, soya vb.), yağlı tohumların satın alınması ve depolanması, yağlı tohumların fiziksek ve kimyasal özellikleri, yağlı tohumlarda sızdırma öncesi ön işlemler (temizleme, boyut küçültme ve kavurma), presyon ve ekstraksiyon, ekstraksiyonda kullanılan çözgenler ve özellikleri, ekstraktör tipleri, misellanın işlenmesi, çözücünün geri kazanılması, yağların rafinasyonu, yağların hidrojenizasyonu ve interesterifikasyonu, yağların oksidatif bozulmaları ve önleme yolları, yağların kalite özellikleri ve depolanması konularını detaylı olarak öğrenmesi sağlanır.
Dersin Hedefleri
Bitkisel yağ teknolojisi ve kimyası konularının detaylı olarak ele alınması
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Öğrenciler yağların genel yapı ve bileşimlerini öğrenir.
2) Öğrenciler yağ üretiminde kullanılan yağlı tohumlar ve meyveler(ayçiçeği, pamuk, zeytin, soya vb.), yağlı tohumların satın alınması ve depolanması, yağlı tohumların fiziksek ve kimyasal özellikleri, yağlı tohumlarda sızdırma öncesi ön işlemler (temizleme, boyut küçültme ve kavurma), presyon ve ekstraksiyon, ekstraksiyonda kullanılan çözgenler ve özellikleri, ekstraktör tipleri, misellanın işlenmesi, çözücünün geri kazanılması, yağların rafinasyonunu öğrenir.
3) Öğrenciler yağların hidrojenizasyonu ve interesterifikasyonunu öğrenir.
4) Öğrenciler yağların oksidatif bozulmaları ve önleme yollarını öğrenir.
5) Öğrenciler yağların kalite özellikleri ve depolanmasını öğrenir..
6) Öğrenciler dersle ilgili özel olarak seçilmiş konularda bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
Yağların genel yapı ve bileşimleri, yağ üretiminde kullanılan yağlı tohumlar ve meyveler(ayçiçeği, pamuk, zeytin, soya vb.), yağlı tohumların satın alınması ve depolanması, yağlı tohumların fiziksek ve kimyasal özellikleri, yağlı tohumlarda sızdırma öncesi ön işlemler (temizleme, boyut küçültme ve kavurma), presyon ve ekstraksiyon, ekstraksiyonda kullanılan çözgenler ve özellikleri, ekstraktör tipleri, misellanın işlenmesi, çözücünün geri kazanılması, yağların rafinasyonu, yağların hidrojenizasyonu ve interesterifikasyonu, yağların oksidatif bozulmaları ve önleme yolları, yağların kalite özellikleri ve depolanması, özel olarak seçilmiş konularda öğrenci sunuları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
1
10
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
10
Ödevler
1
8
8
Devam
0
0
Sunum
1
2
2
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
86
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1)Nas, S., Gökalp, H.Y., Ünsal, M. (1998). Bitkisel Yağ Teknolojisi. PAÜ Müh. Fak. Ders Kitapları Yay. No: 005, Müh. Fak. Matbaası, 329s, Çamlık, Denizli.
2)Kayahan, M. (2003). Yağ Kimyası. ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş., 220s, Ankara.
3)Başoğlu, F. (2006). Yemeklik Yağ Teknolojileri (Edible Fats and Oils Technology), Nobel Basımevi, 349 s, Ankara.
4)Gümüşkesen, A.S. , Yemişçioğlu F.(2004). Bitkisel Yağ Teknolojisi. Asya Tıp Yayıncılık Ltd.Şti. II.Basım,s.224, İzmir.
5)Gunstone, F.D., Harwood, J.L., Padley, F.B., “The Lipid Handbook” Chapman and Hall, London, (1986).
6)Hoffmann, G. (1989) . The chemistry and Technology of Edible Oils and Fats and Their Fat Products. Academic Press, USA, 384 s.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak
0
2
Laboratuar Tekniklerini Uygulamak
0