of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GDA-3201
Gıda Ambalajlama Teknolojisi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç.Dr. H. Nilgün BUDAK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Gıda ambalajlama ile ilgili bilgilerin kazandırılması ve gıdaların ambalajlama teknikleri ile ve koruma fonksiyonları hakkında genel bir görüş kazandırmaktır.
Dersin Hedefleri
Gıdaların ambalajlanması ile ilgili konularda genel kavramların oluşturulması
Dersin Öğrenme Çıktıları
Gıda ambalajların fonksiyonlarını ve kullanım amaçlarının öğrenilmesi
Gıda ambalajlama ile raf ömrü ilişkisinin öğrenilmesi
Gıdalarda ambalaj kaynaklı riskleri ve ambalaj çevre ilişkisinin kavranması
Dersin İçeriği
Gıda Ambalajlama Tekniği dersi bilimsel ve teknik açıdan öğrenciye geniş bir özet teşkil edecek şekilde sunumu düşünülmüştür. Gıda ambalajlamada kullanılan materyallerin özellikleri ve bunların gıda sistemlerinde kullanımı anlatılacaktır. Ders içeriğinde ülkemizdeki ambalaj sanayinin tanıtılmasının yanında, gelişmekte olan teknolojiler ve gıda ambalajlamadaki yeniliklerden bahsedilecektir.
Ambalajın Tanımı, Önemi ve Fonksiyonları Gıdalardaki Bozulmalar ve Kinetik Reaksiyonları, Ambalaj Materyalleri Ambalajlama Teknikleri ve Otomasyonu Gıdalarda Raf Ömrünün Belirlenmesi Spesifik Gıdaların Ambalajlanması (Neme Duyarlı Gıdalar, Oksijene Duyarlı Gıdalar, Donmuş Gıdalar, Et ve Ürünleri, Aseptik Ambalajlama, Modifiye ve Kontrollü Atmosfer ile Ambalajlama, Gıda-Ambalaj Etkileşimleri, Ambalaj Teknolojisindeki Yenilikler (Yenilebilir filmler Aktif ve Akıllı ambalaj kullanımı), Ambalaj-Çevre İlişkisi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
3
30
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
3
30
Ödevler
3
3
9
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
120
Toplam İşyükü/Saat
104
Yıliçiin Başarıya Oranı
60
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
40
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Üçüncü, M. 2006. Gıda Ambalajlama. E.Ü. Mühendislik Fakültesi Yayınları, İzmir, Turkey
Diğer Kaynaklar
Robertson, G.L. 2005. Food Packaging: Principles and Practice, Marcel CRC,
Han, J.H. 2005. Innovations in Food Packaging. Academic Press
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Plastik Malzemer ile ilgili pazar araştırması
Metal ve Cam Malzemeler ile ilgili pazar araştırması
Ürün geliştirmede ve ambalaj tasarımı
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak
0
2
Laboratuar Tekniklerini Uygulamak
0