of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GDA-3255
Gıdalarda Duyusal Kalite Kontrolü
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç.Dr. Nilgün BUDAK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Çeşitli gıda işleme yöntemlerinin gıdalarda meydana getirdiği besinsel ögelerdeki değişimler hakkında bilgi vermek
Dersin Hedefleri
1.) Gıda işleme yöntemlerinin olumlu/olumsuz etkilerini öğrenmek
2.) Gıda işlemede ortaya çıkabilen sağlığa zararlı bileşikleri öğrenme
3.) Gıda işleme tekniklerinin birbiriyle karşılaştırılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.) Gıdaların besinsel bileşimi öğrenilir
2.) Gıda işlemede besinsel öge değişimleri öğrenilir
Dersin İçeriği
Gıda işlemenin amacı, gıda işleme ve lipitler, lipitlerin spesifik reaksiyonları, oksidatif reaksiyonlar (otooksidasyon, thermal oksidasyon, oksidatif olmayan reaksiyonlar), gıda işlemenin lipitler üzerine olan etkisi, gıda işleme ve proteinler, proteinlerin spesifik reaksiyonları, lizinoalanin oluşumu, lizinoalanin oluşumunun önlenmesi, gıda işleme ve karbonhidratlar, gıda işleme ve vitaminler, vitaminlerin stabilite özellikleri, işleme koşullarının karbonhidratlar, vitaminler, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, meyve ve sebzeler ile tahıllar üzerine olan etkileri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
1
14
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
78
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-
Diğer Kaynaklar
Effects of processing on food lipids, in: Handbook of Nutritive Value of Processed Food, Rechcigl, M (Ed), Witting, L.A. & Dimick P.S. 1984. Second Ed., Vol. 1, CRC Press. Inc., Florida

Effect of processing on nutritive value of food: protein, Mauron 1984, in: Handbook of Nutritive Value of Processed Food, Rechcigl, M (Ed), Witting, L.A. & Dimick P.S. 1984. Second Ed., Vol. 1, CRC Press. Inc., Florida

Effect of processing on nutritive value of food: Vitamins, Ritter E.D., 1984, in: Handbook of Nutritive Value of Processed Food, Rechcigl, M (Ed), Second Ed., Vol. 1, CRC Press. Inc., Florida

Effect of processing on nutritive value of food: Milk and Milk Products, Rolls, B.A., 1984, in: Handbook of Nutritive Value of Processed Food, Rechcigl, M (Ed), Second Ed., Vol. 1, CRC Press. Inc., Florida

Effect of processing on nutritive value of food: Canning, Lamb F.C., Farrow R.P. and Elkins E.R. 1984, in: Handbook of Nutritive Value of Processed Food, Rechcigl, M (Ed), Second Ed., Vol. 1, CRC Press. Inc., Florida

Food Chemistry. Belitz, H.-D., Grosch, Werner, Schieberle, Peter. 4th revised and extended ed., 2009, XLIV, 1070 p.
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak
0
2
Laboratuar Tekniklerini Uygulamak
0