of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GDA-801
Yöresel ve Fonksiyonel Gıdalar
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Sezen COŞKUN, Yrd. Doç. Dr. H. Nilgün BUDAK,
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerimizin kendi yörelerindeki kültürlerine has gıdaları diğer öğrencilerimize sunum, seminer ve videolar kullanarak kültür paylaşımına katkıda bulunmak.
Dersin Hedefleri
1 - Öğrencilerin kendilerini tanıtmaları
2 - Öğrencilerin kendi kültürlerini tanımaları ve aktarmaları
3 - Öğrencilerin kendi memleketlerinin geleneklerini ve yöresel yemeklerini tanıtmaları
4 - Farklı yöresel sunumlar ile yöresel kültür alışverişine katkıda bulunmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Kültür alışverişini sağlamak.
2- Öğrencilerin kendi kültürlerini tanımalarını sağlamak.
3- Yöresel Gıdalar hakkında bilgiler edinmek.
Dersin İçeriği
Öğrencilerimizin kendi yörelerindeki kültürlerine has gıdalar hakkında çalışmalar yapmaları. Türkiye yöresel yemeklerin tanıtılması, yöresel geleneklerin aktarılması.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
11
2
22
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
3
7
21
Ödev
2
40
Ödevler
2
7
14
Devam
14
0
Sunum
2
2
4
Uygulama
0
0
Proje
2
5
10
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
2
30
Arazi ya da Alan Çalışması
2
10
20
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
93
Yıliçiin Başarıya Oranı
30
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
70
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Notu 1- Türkiye'nin bölgelere göre kültürel farklılıkları
Ders Notu 2- Önemli kültür varlıklarımız ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tanıtım videoları
Diğer Kaynaklar
Zeynep Alkaşı, Yöresel Türk Yemekleri, Vesta Yayınları, 2013.
http://www.kultur.gov.tr/
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Türkiye'nin bölgelere göre yöresel yemekleri ile ilgili haftalık öğrenci sunumları
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak
 
2
Laboratuar Tekniklerini Uygulamak