of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Şarap Üretim Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SRP-202
Şarap Kalite Kontrolü ve Mevzuatı
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Gıda Kanunu, gıda üretim mevzuatları, tesis izinleri, yetkili resmi kurum ve kuruluşların tanıtılması
Dersin Hedefleri
1. Gıda kanunu incelemek
2. Gıda üretim ve satış yerlerine ilişkin yönetmelikler hakkında bilgi vermek
3. Türk Gıda Kodeksi hakkında bilgi vermek
4. Gıdaların işlenmesi, taşınması ve depolanmasına ilişkin yönetmelikleri incelemek
5. Kalite Standartlarını Anlatmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Öğrenciler gıda kanunu hakkında bilgi sahibi olur
2. Öğrenciler Gıda üretim ve satış yerlerine ilişkin yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olur
3. Öğrenciler Türk Gıda Kodeksine hakim olur
4. Öğrenciler Gıdaların işlenmesi, taşınması ve depolanmasına ilişkin yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olur
5. Öğrenciler Kalite Standartlarına ilişkin bilgi sahibi olur
Dersin İçeriği
Tesis izinleri ile ilgili yetkili resmi kurumların görev tanımları,GSM ruhsatı ve tesis kurma izni, gıda sicili ve üretim izni, alkollü içki dağıtım ve satış izni alınması ve uygulanması, patent ve coğrafi bölge izinlerinin alınması, sorumlu yönetici istihdamı ile ilgili yönetmelik, Türk gıda kodeksi şarap tebliği ve distile alkollü içkiler tebliği, ISO 9001, 22001, 18001, 14001 Kalite Yönetim Sistemleri hakkında bilgiler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
2
10
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
5
2
10
Ödev
1
10
Ödevler
1
20
20
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
127
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Dönem başında dağıtılacak ders notları temel ders materyali olacaktır.
Diğer Kaynaklar
[1] Gıda Sektöründe Sorumlu Yöneticinin El Kitabı, TMMOB Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odası, 4. Baskı, Payda Yayıncılık, 2008
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Dönem içi ödev
Sınavlar
Vize öncesi ve final öncesi quiz
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orta öğretim düzeyi üzerindeki derslerde uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
 
2
Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanma becerisi kazandığını göstermek