of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Şarap Üretim Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SRP-214
Proje Tekniği
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Proje aşamalarının öğretilmesi. Gıda üretim akım şemasının çizilmesi. Personel sayısı, üretimin özelliği belirlenmesi, inşaat ve işletme aşaması atık miktarlarının hesaplanması, tesis sahası haritalarının hazırlanması.
Dersin Hedefleri
1- Proje aşamalarını öğretmek
2- Projede yapısal ve üretim materyallerin gösterilmesini öğretmek
3- Gıda üretim akım şemasının çizilmesi.
4- Personel sayısı, üretimin özelliği belirlenmesi, inşaat ve işletme aşaması atık miktarlarının hesaplanması
5 - tesis sahası haritalarının hazırlanması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Proje aşamalarının öğretilmesi
2- Projede yapısal ve gıda üretim materyallerin gösterilmesini öğrenir
3- Gıda üretim akım şemasının çizilmesi.
4- Personel sayısı, üretimin özelliği belirlenmesi, inşaat ve işletme aşaması atık miktarlarının hesaplanması
5- Tesis sahası haritalarının hazırlanması.
Dersin İçeriği
Proje aşamalarının öğretilmesi. Gıda üretim akım şemasının çizilmesi. Personel sayısı, üretimin özelliği belirlenmesi, inşaat ve işletme aşaması atık miktarlarının hesaplanması, tesis sahası haritalarının hazırlanması.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
5
3
15
Ödev
5
10
Ödevler
14
2
28
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
1
12
12
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
20
Arazi ya da Alan Çalışması
1
2
2
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
100
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Coskun., S., Gıda Üretim Tesisi Proje Örneği, 2010.
Diğer Kaynaklar

Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
5 adet haftalık ödev
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orta öğretim düzeyi üzerindeki derslerde uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
 
2
Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanma becerisi kazandığını göstermek