of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Meslek Yüksekokulu Şarap Üretim Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SRP-219
Kalite Yönetim Sistemleri
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilere, güvenli gıda üretimi konusunda bilgi vermek ve güvenli gıda üretimi esnasında dikkat etmeleri gereken kuralları öğretmektir. Güvenli gıda üretimi için gerekli olan kalite sistemleri hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
1. Güvenli gıda üretimi konusunda bilgi vermek.
2. Kalite sistemleri hakkında bilgi vermek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Güvenli gıda üretimini bilir.
2. Kalite sistemlerini bilir.
Dersin İçeriği
Gıdalarda mikrobiyolojik riskler ve bulaşma kaynakları, mikrobiyal kökenli gıda bozulmaları, gıda kökenli sağlık riskleri, gıda koruma teknikleri ve ürün güvenliği, GMP uygulamaları, HACCP sistemi, HT ve PM kuramları, Gıdalara göre uygulanacak özgün işleme tekniklerinin belirlenmesi, Gıdalarda kalite güvenliği ve ürün kontrolü.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
2
10
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
1
10
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
67
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Topal, R. Ş., 1996. Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri. TÜBİTAK-MArmara Araştırma Merkezi Matbaası, Gebze Kocaeli.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Ara sınav öncesi bir kısa sınav
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orta öğretim düzeyi üzerindeki derslerde uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
 
2
Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanma becerisi kazandığını göstermek