of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BPR-222
Mobil Programlama
3.0
1.0
0.0
3.5
4.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Cevriye ALTINTAŞ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı mobil cihazlarda kullanılan işletim sistemlerini ve platformlarını tanıtmak ve mobil cihazlar üzerinde uygulama geliştirmek için gerekli eğitimleri vermektir.
Dersin Hedefleri
1-Mobil Programlama Kavramını Açıklamak
2-Mobil uygulama geliştirmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Mobil Cihazları, Mobil İşletim Sistemlerini, Mobil uygulama geliştirme platformlarını öğrenir.
2) Mobil İşletim Sistemleri için program geliştirme araçlarını bilir.
3) Mobil uygulama geliştirme platformu Java ile mobil uygulama geliştirebilir.
4) Mobil Cihazlar için kullanıcı arayüzü geliştirebilir.
5) Mobil Cihaz sensörlerini kullanmayı öğrenir.
6) Mobil Cihazlarda veri saklama yöntemlerini bilir.
Dersin İçeriği
Mobil Cihazlar, Mobil İşletim Sistemleri, Mobil Uygulama Geliştirme Platformları, Mobil Servisler, Veri Saklama Yöntemleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
8
2
16
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Aysan Ethem Narman, Android Programlama, Kodlab Yayın
Hello Android, Ed Burnette
Android Application Development All-in-one for Dummies
Professional Android 2 Application Development, Reto Meier
ANDROID TABANLI MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME, Berkan USLU, Kodlab Yayıncılık, 2013
Sams Teach Yourself Android Application Development in 24 Hours
Ders Notları
Diğer Kaynaklar
Aysan Ethem Narman, Android Programlama, Kodlab Yayın
Hello Android, Ed Burnette
Android Application Development All-in-one for Dummies
Professional Android 2 Application Development, Reto Meier
ANDROID TABANLI MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME, Berkan USLU, Kodlab Yayıncılık, 2013
Sams Teach Yourself Android Application Development in 24 Hours
Ders Notları
Materyal
Dokümanlar
Aysan Ethem Narman, Android Programlama, Kodlab Yayın
Hello Android, Ed Burnette
Android Application Development All-in-one for Dummies
Professional Android 2 Application Development, Reto Meier
ANDROID TABANLI MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME, Berkan USLU, Kodlab Yayıncılık, 2013
Sams Teach Yourself Android Application Development in 24 Hours
Ders Notları
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
3
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek
3