of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BTT-210
Kablosuz Ağlar
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Gelişen Teknoloji ile birlikte haberleşme sektöründe olan yenilikleri takip ederek bu sistemlerin incelenmesi
Dersin Hedefleri
Teknolojik gelişmelerin ışığında ortaya çıkan GSM, GPS, İnternet gibi haberleşme sistemlerinin kavranması
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) İnternet Sisteminin öğrenilmesi
2) Cep telefonu ve cep telefonu sistemlerinin öğrenilmesi
3) Görüntülü haberleşme teknolojilerinin öğrenilmesi
4) Yenil nesil teknolojilerin incelenmesi ve öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Fax Cihazının Temel Çalışma Prensipleri, Fax alma, gönderme, Fax yapısı Deney setinde fax test noktalarının incelenmesi , ISDN (Integrated services digital network) Sistemler, xDSL Sistemler (Dijital Abone Hattı); HDSL(High-datarate digital subscriber line), ADSL(Asymmetric-data-rate digital subscriber line), VDSL Very-high data-rate digital subscriber line), Hücresel Telefon Sistemleri (AMPS, GSM,CDMA) Baz istasyonu antenleri ve montaj elemanları, Cep Telefonu yapısı Cep telefonu demontajı ve elemanları, GPRS ve 3. Nesil Görüntülü telefon Sistemleri TETRA (trans-Eurpean Trunked Radio System ) ve SDH (Synchronous Digital Hierarchy ) Sistemleri.Yahoo, elektronik posta alma,gönderme dosya yönetimi, Yahoo messenger, internet chat programları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
16
2
32
Kısa Sınav
2
30
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
1
10
Ödev
0
0
Ödevler
2
5
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
72
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. F. Dağ, “Bilgi Teknolojileri” kitabı
2. M. Bereket, “Bilgi ve İletişim Teknolojisi”kitabı
3. Y. Kaplan, “Veri Haberleşmesinin Temelleri” kitabı
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
 
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek